vineri, 8 noiembrie 2013

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

“Doamne, Dumnezeule, mare Împărat şi fără de început, trimite, Doamne, pe Mihail Arhanghelul Tău în ajutorul meu, ca să mă apere de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi. O, Mihaile, mare Arhanghele, întâi stătător şi voievod al puterilor cereşti, fii mie ajutor în toate: în boale, în strâmbătăţi, în mâhnire, în pustiu, pe cale, pe apă, în călătorie, căsătorie, serviciu, şcoală, şi mă izbăveşte de toată înşelăciunea cea diavolească. Iar când mă vei auzi pe mine, robul tau, rugându-mă tie şi chemând numele tău, grăbeşte spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea. Aşa, mare Arhanghele, biruieşte pe toţi care se împotrivesc mie, mă apără şi mă acoperă de cel viclean cu puterea cinstitei Cruci şi cu solirile marilor Arhangheli: Gavriil, Rafail, Uriil, Varahiil, Salatiil si Egudiil şi ale puterilor cereşti, totdeauna, acum şi pururi şi în veci. Amin”
La mulţi ani celor 1 300 000 de români care poartă numele celor doi arhangheli:  Mihai, Mihail, Mihnea, Mihaela, Michaela, Mihăilă, Mihalache, Mihalcea, Mihu, Mihnea cu diminutivele Mihăiţă, Mişa sau Michi şi celor cu numele : Gabriel, Gavril, Gavrilă, Gabriela, cu diminutivele Gabi, Găbiţa
 etc.

Un comentariu:

Mica spunea...

Ce icoana frumoasa!