Se afișează postările cu eticheta fraude cu medicamente. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta fraude cu medicamente. Afișați toate postările

luni, 28 ianuarie 2013

Cardul de sanatate

Cardul - posibilă sursă de fraude cu medicamente ?

DE CE PACIENŢII NU AU ACCES LA DATELE MEDICALE?

Ni se spune că vom avea carduri de sănătate, pe care se vor trece( -sau nu-:-) datele stării noastre de sănătate.

Înţeleg că pe card vor fi trei feluri de informaţii:
 • Faptul că posesorul este asigurat, cu cotizaţia la zi (sau nu -eventual)
 • Date medicale cu risc vital ale pacientului 
 • (Opţional, cu acordul pacientului): persoanele de contact în caz de urgenţă, grupa sanguină, acordul de a dona organe (dacă pacientul şi-a dat acest acord), bolile cronice şi alergiile depistate. (păi HG 900 spune că şi acestea intră la datele obligatorii)

Cum ne-am obişnuit şi în alte ocazii, asupra acestui card plutesc numeroase neclarităţi.

 1. Cardul e obligatoriu de la 1 ianuarie 2013, conform cu HG 900/2012. Dar nici vorbă să-l avem deja, deşi ar fi trebuit să fie eliberat până la sfârşitul lui 2007,ci abia se discută cine să treacă datele pe el! În HG 900 se spune că acest card se va distribui de la intrarea în vigoare a Hotărârii, adică de la 10.09.2012. Testarea funcţionalităţilor lui (componenta informatică) se va începe tot atunci (!). Deci, se distribuie carduri fără a fi testat softul. Grozav! Dar cine verifică dacă nu s-au strecurat greşeli?
 2. În HG 900 se stipulează că medicii de familie au obligaţia de a insera datele prevăzute în art. 331 din Legea nr. 95/2006. Medicii spun, însă, că aceste date ar trebui să fie trecute de Casa de Sănătate. Păi ce, HG-ul e obligatoriu? Probabi că nu....

         ART. 331a fost  modificat la 14 Ian 2011:
         (1) Informaţiile minime care pot fi accesate de pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:
         a) numele, prenumele, precum şi codul numeric personal ale asiguratului;
         b) codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
         c) numarul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.
         (2) Pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate vor fi înregistrate informaţiile minime prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele informaţii:
         a) diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice;
         b) grupa sanguină şi Rh;
         c) acceptul exprimat, în timpul vieţii, pentru prelevarea de organe, ţesuturi şi celule, după deces;
         d) medic de familie: nume, prenume, date de contact.
         (3) Diagnosticele medicale cu risc vital şi bolile cronice care vor fi înregistrate pe cipul cardului national de asigurări sociale de sănătate se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS. (deci încă nu se ştie care vor fi?)

         (4) Pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, datele medicale se înregistrează separat de datele administrate, iar accesul la acestea se face numai de persoane autorizate în acest scop**. (Între aceste persoane nu este şi posesorul cardului! Adică, duce, măgarul, nu ştie ce duce, o hârtie de la primărie!)
                  3. Se spune că încărcarea datelor personale ale bolnavilor ar fi opţională. Care anume date ar fi opţíonale, nu se ştie.  
                  4. Cei care au acces la datele de pe cipul cardului sunt doar CNAS şi medicii. Dar pacientul? De ce nu poate pacientul să vadă date înscrise, pentru a verifica la rândul lui dacă sunt corecte? Pacienţii ar putea vedea datele înscrise doar făcând o cerere scrisă autorităţilor. E normal? Am văzut în mai multe rânduri date greşite înscrise în fişele medicale. Unele, cu urmări grave. De ce nu pot pacienţii să aibă acces la propriile lor date medicale?

         Dacă eşti internat în spital, nu poţi vedea fişa medicală. Dacă întâmplător pui mîna pe ea, eşti imediat admonestat: nu ai voie să te uiţi acolo! De ce? Pentru că ai putea vedea că ţi s-a făcut o transfuzie care nu a avut loc, sau că ţi s-au dat medicamente pe care nu le-ai văzut?

         Nu poţi vedea nici fişa de la medicul de familie. Cu totul întâmplător, dacă cineva îi ţine locul medicului de familie, poţi afla cu surprindere că ai nişte boli de care habar n-aveai. Şi pentru care nu ai primit tratament. Sau...ai primit, dar nu ştii ....
         Citim în presă că deja s-au făcut fraude cu medicamente eliberate-chipurile- unor persoane ce beneficiază de gratuităţi, cînd de fapt persoanele respective nici n-au văzut medicamentele! Cu noul card, acest lucru va deveni frecvent, dat fiind că pacientul nu va şti niciodată ce s-a scris pe cardul lui!
         Tot întâmplător am aflat după 6 ani că fiul meu figura ca fiind vaccinat contra rujeolei, când de fapt ştiam sigur că nu a fost vaccinat. Îmi amintesc figura încurcată a asistentei cînd dusesem copilul să fie vaccinat...mi-a spus că acum se vaccinează alt lot de copii...ele scriseseră deja că l-au vaccinat! Iar peste 6 ani a făcut o rujeolă cu complicaţii foarte periculoase...

         Dacă am avea acces la fişele medicale, astfel de lucruri nu s-ar mai întâmpla. Şi poate că lucrurile ar merge mai bine.

         Pot fi greşeli neintenţíonate. Să ne gândim puţín la medicul (uneori în vârstă), care nu a mai inscripţionat până  acum carduri, dar acum trebuie să inscripţioneze câteva mii! Va vrea să scape de corvoadă cât mai repede, desigur. Va fi obosit, enervat, frustrat că e silit să facă altceva decât meseria lui. În aceste condiţii, desigur că poate greşi. Dacă ţi-a trecut altă grupă sanguină? Dacă ai nevoie de o transfuzie şi mori din pricina acestei greşeli?

         5. Nu ni se spune dacă acest card va putea funcţiona şi precum CARD EUROPEAN DE SĂNĂTATE, adică dacă va putea fi folosit şi în călătoriile din străinătate în condiţiile în care poate fi folosit acum acel card.

         **(1) Entitatile care au acces la informaţiile înscrise pe cardul naţional sunt:
         a) Casa Nationala de Asigurari de Sănătate şi casele de asigurari de sanatate, prin personalul autorizat in acest scop, au acces la datele mentionate la art. 331 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia editarii datelor medicale pe cipul cardului national;
         b) medicul de familie la care este inscris asiguratul are acces la editarea datelor medicale inscrise pe cipul cardului national, precum si la citirea datelor inscrise atat pe cardul national, cat si pe cipul acestuia;
         c) medicii specialisti, altii decat medicii de familie mentionati la lit. b), au acces numai la citirea datelor inscrise pe cardul national, respectiv cipul acestuia;
         d) furnizorii de dispozitive medicale si furnizorii de medicamente, prin intermediul cardului national, vor realiza doar identificarea titularului cardului national in vederea eliberarii prescriptiilor medicale sau a dispozitivelor medicale
         (2) Pentru exercitarea drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii, titulari ai cardului national, adreseaza o cerere scrisa entitatilor mentionate la alin. (1), care vor transmite, in mod gratuit, informatiile solicitate, in conditiile legii
         (3) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, precum si institutiile implicate in implementarea cardului national au obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare


         Chiar zilele acestea aflăm că s-au decontat în mod fraudulos de la Casa de sănătate analize fictive de circa 500 000 de euro! Asta în condiţiile în care pentru analizele reale se pun tot felul de piedici: analize gratuite doar o dată pe an, într-un număr cât mai mic etc. 
         Acum, încă se mai pot face astfel de verificări, dar dacă doar medicul de familie şi Casa de Sănătate vor avea acces la card, adio verificare!
         ---------------------------------------------------------------------

         Alta informatie utila:

         Cum vorbesti cu un operator la *222 la Vodafone

         Incercaţi combinaţia următoare:
         1330

         Primul '1' este 'factură şi servicii', iar ultimul '3' este pentru servicii active pe cont. Dacă intercalează tot felul de reclame în meniu, trebuie să le ascultaţi şi să apăsaţi tasta corespunzătoare pentru a sări peste ele.