sâmbătă, 29 decembrie 2012

Abdicare

Mihai I, Ion Antonescu de 10 mai 1943
30 decembrie

Abdicarea regelui, proclamarea republicii    

La 30 decembrie 1947 s-a petrecut ultima fază din procesul trecerii României sub dominația sovietică- proclamarea Republicii Populare România,cu un guvern prosovietic, după abdicarea lui Mihai I.
După ce la 23 august 1944 regele Mihai îl arestase pe capul oștirii și primul ministru, mareșalul Antonescu  ordonând încetarea acțiunilor militare, pentru că s-ar fi încheiat un armistițiu (regele primise comunicarea că fuseseră acceptate condițiile puse la Stockholm de generalul Antonescu pentru armistițiu, dar nu îi dăduse generalului Antonescu acea hârtie, crezând că își poate asuma meritul acelui armistițiu)  . De fapt, regele a ordonat o capitulare fără condiţii, fără a avea nici un document oficial iscălit .
”Români,
Un nou guvern de uniune naţională a fost însărcinat să aducă la îndeplinire voinţa hotărâtă a ţării de a încheia pacea cu Naţiunile Unite. România a acceptat armistiţiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. Din acest moment încetează lupta şi orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice, precum şi starea de război cu Marea Britanie şi Statele Unite. Primiţi pe soldaţii acestor armate cu încredere. Naţiunile ne-au garantat independenţa ţării şi neamestecul în treburile noastre interne. Ele au recunoscut nedreptatea dictatului de la Viena, prin care Transilvania ne-a fost răpită.” 

 Armistițiul s-a iscălit (abia) pe 14 septembrie la Moscova, în condiții mult mai dure pentru români. Când Lucrețiu Pătrășcanu a întrebat de ce condițiile din armistițiu sunt mai dure decât cele oferite lui Antonescu,Molotov a răspuns: ”Antonescu reprezenta România, iar voi nu reprezentați pe nimeni”  ...  
La 23 august 1944 armata era pe front cu ruşii (si nu se luasera nici un fel de masuri de repliere,  de punere in siguranta, au fost luati pe nepregatite de anuntul ca s-a incheiat armistitiul). Armata română a respectat ordinul și a depus armele, iar rușii i-au luat prizonieri.
”În condiţiile respective, între 130.000 şi 175.000 de soldaţi români şi ofiţeri au căzut prizonieri. Din aceştia, s-or mai fi întors 70-80.000 de oameni vii“, cum a spus  Sergiu Nicolaescu.  
Deci actul lui Mihai I de la 23 august 1944 a costat in prima etapa circa 80 000 de vieti de romani care luptau pentru tara lor!
DECRETUL REGAL nr. 1.626 din 31 august 1944 pentru fixarea drepturilor românilor din cadrele Constitițiunii din 1866 și cu modificările Constituțiunii din 29 martie 1923 (M.Of.202/2 sept.1944) se revenise la Constituția României din 1923 care prevedea că: „Art.88.- Regele numește și revoacă pe miniștrii săi. El sancționează și promulgă legile. El poate refuza sancțiunea sa. El are dreptul de a ierta sau micșora pedepsele în materii criminale, afară de ceea ce se statornicește în privința miniștrilor. El nu poate suspenda cursul urmăririi sau al judecății, nici a interveni în nici un mod în administrarea justiției. El numește sau confirmă în funcțiunile publice potrivit legilor. El nu poate crea o nouă funcțiune fără o lege specială. El face regulamentele necesare pentru executarea legilor, fără să poată vreodată modifica sau ssuspenda legile și nu poate scuti pe nimeni de executarea lor. El este capul puterii armate. El conferă grade militare în conformitate cu legea. El va conferi decorațiunile române conform unei legi speciale. El are dreptul de a bate moneda conform unei anumite legi. El încheie cu Statele străine convrnțiunile necesare pentru comerț, navigațiune și alte asemenea; însă pentru ca aceste acte să aibă autoritate, trebuie mai întâiu a fi supuse Puterii legislative și aprobate de ea.” 

Era de așteptat ca sovieticii să impună înlăturarea monarhiei . 

Era însă un obstacol: regele Mihai fusese decorat de autoritățile lui Stalin pentru predarea lui Antonescu (și a celorlalți membri importanți ai guvernului) sovieticilor și pentru capitularea necondiționată, înainte de semnarea armistițiului.


DECRET AL PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S. 
DE DECORARE CU ORDINUL „VICTORIA” A REGELUI MIHAI I AL ROMÂNIEI 
Pentru actul curajos al cotiturii hotărâte a politicii Romaniei spre ruptura cu Germania hitleristă și alierea cu Națiunile Unite, în clipa cand încă nu se precizase clar infrangerea Germaniei 
  Majestatea sa, MIHAI I, regele României, se decorează cu:ORDINUL VICTORIA
Președintele Prezidiumului Sovietului Suprem al .R.S.S. M.KALININ  
Secretarul Prezidiumului Sovietului Suprem al U.R.S.S.  A. GORKIN 
Moscova, Kremlin, 6 iulie 1945 (Arhivele Statului București, fond Casa Regală, dosar 19/1945,f.1)


“Ordinul Victoria” (победа) este unul dintre cele mai prestigioase ordine militare din URSS. El a fost destinat doar șefilor militari ce au adus mari servicii patriei sovietice
Este o stea cu diamante și rubine, având Kremlinul în centru. Singurii cetățeni nesovietici care au primit această decorație au fost aliații militari Eisenhower și Montgomery ,Michał Rola-Żymierski, (generalul polonez recrutat de serviciile de informații sovietice numit la ordinul lui Stalin mareșal al Poloniei), Iosif BrozTito și...Mihai I.

                                                        Ordervictory rib.png
Discursul
MAJESTĂȚII SALE REGELUI 
cu prilejul decorării cu ordinul sovietic „Victoria”

„Domnule Mareșal.         Mulțumesc călduros pentru cinstirea ce Mi s'a adus prin decorarea Mea cu Ordinul „Victoria” și pentru frumoase cuvinte ce Mi-ați adresat.        Vă rog totodată să fiți interpretul Meu  pe lângă Excelența Sa Domnul Mihail Kalinin, Președintele Prezidiumului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și pe lângă Generalissimul Stalin, Comandantul Suprem al Armatei Roșii, arătându-le mulțumirile Mele cele mai vii pentru această înaltă distincție.         Socotesc că această prețuire nu se adresează numai persoanei Mele ci se răsfrânge și supra întregului Meu popor care cu desăvârșită dragoste și devotament a răspuns chemării Mele dela 23 August 1944, readucând România pe făgașul politicei sale firești alături de Marile Națiuni care duceau lupta pentru libertate și pentru drepturile popoarelor.         În același timp consider că prin decorarea Mea se cinstește și scumpa Mea Armată care într'un singur suflet fără nici o șovăire și defecțiune a executat porunca Mea dându-și întreaga contribuție la izgonirea dușmanului din țară și la eliberarea Ardealului de Nord.         Sunt mândru că Armata Mea, cu grelele sacrificii pe care le-a  suferit fără clintire, a avut cinstea să lupte alături de viteaza Armată Roșie pentru izbânda comună a cauzei Națiunilor Unite.          Sunt fericit că în această înaltă prețuire văd o nouă mărturie pentru aproprierea și strângerea relațiunilor de prietenie între 
Bravele popoare sovietice și poporul Meu, prietenie care este sincer dorită de întregul Meu popor.
Mihai I purtând ordinul „Victoria” (Pobeda) 
*********
Cuvântarea mareșalului Tolbuhin cu prilejul decernării ordinului Victoria
(în festivitatea de pe 19 iulie, în Sala Tronului din Palatul Regal)

În numele Guvernului Uniunii Republicelor Sovietice Socialiste sunt împuternicit a înmâna Majestății voastre ordinul suprem al Uniunii Sovietice, ordinul „VICTORIEI”
.......................................
Această decorare este recunoașterea aportului personal al Majestății voastre în înțeleapta și brusca întorsătură de la 23 august.
Lucrul acesta nu-l va uita istoria. Această decorare este simbolul care subliniază eterna prietenie dintre popoarele noastre. 
Politica stabilită după 23 August, relațiile prietenești și colaborarea cu Uniunea Sovietică vor aduce poporul român la fericire, la înflorire, la o prosperitate nemaivăzută în istoria sa, în toate domeniile. 
La acesta stă ca garanție Marea Uniune Sovietică, marele popor rus. 
Eu, Majestatea voastră, îmi exprim convingerea că relațiile prietenești ale României cu marele ei vecin Uniunea Sovietică se vor întări și se vor dezvolta, pentru binele popoarelor ambelor țări. 

(Universul” nr, 153 din 9 iulie 1945)

(După ce se înfăptuise la 6 martie 1945 „Naționalizarea”
Regelui Mihai I i-au fost dăruite și două avioane, din parteea Uniunii Sovietice. (Arhivele Statului București, fond Preșidinția Consiliului de Miniștri, Serviciul Special de Informații, dosar 9/1945, p.10-20)

Speranta de viata și vârsta de pensionare în UE

Cât timp mai trăiesc cetățenii din UE după ieșirea la pensie?

Si care mai este calitatea vieții după pensionare?


Se discută mult despre vârstele de pensionare în statele Uniunii Europene , pornindu-se de la premiza unei medii ridicate de speranță de viață. 
Ar fi bine să vedem unde ne situăm noi, Românii, în aceste statisici.

joi, 27 decembrie 2012

CASA EFICIENTA ENERGETIC


Façades sud et ouest Arhitectură simplă pentru o casă pasivă

O casă fără pretenții de arhitectură deosebită, dar care s-a dorit a fi foarte eficientă energetic.

Sfântul Stefan 27 decembrie

Sfântul Ștefan 

Stephanus (n. 1 - d. 35) după Noul Testament a fost unul dintre primii evrei deveniți creștini și urmându-i pe apostoli și primul martir creștin.


CASA INTRE BLOCURI

Soluție neobișnuită pentru o casă unifamilială 

În Franța.
Pe un teren aparent imposibil, mic (8,5 x 25m), înghesuit între alte construcții, un arhitect (de la BM Architectes) a reușit să strecoare o casă unifamilială desfășurată pe patru nivele și care are, culmea, și o vedere spre parc. Construcția este din panouri prefabricate din lemn.

miercuri, 26 decembrie 2012

SITUATIA TIGANILOR IN FRANTANomazii din Franța (Gens du voyage) nu vor mai avea  carnet de circulație, ci doar un livret.


marți, 25 decembrie 2012

Carbunele- sursa de energie a viitorului?


Cărbunele ar putea deveni prima sursă de energie pe plan mondial în 10 ani


Agenția Internațională a Energiei (AIE) a afirmat într-un raport că prima sursă de energie peste zece ani va fi cărbunele. 


luni, 24 decembrie 2012

Se maresc sau se micsoreaza pensiile?

CREȘTE, SAU SCADE PUTEREA DE CUMPĂRARE A PENSIILOR?

Am văzut la televizor că de anul viitor pensiile se vor indexa cu 4%. Cum numărul pensionarilor a scăzut cu 2%, ei murind mai repede decât ies alte persoane la pensie ca să le ia locul, efortul financiar necesar pentru această indexare este de doar 2%.
Oricum, pensionarii așteaptă nerăbdători această indexare, dat fiind că punctul de pensie nu a mai fost indexat proporțional cu rata inflației din anul 2009.
Să vedem cum a evoluat puterea de cumpărare a pensiilor în acest timp.

COZONAC CU MAC CA LA MAMA


Cozonac cu nucă sau cu mac


sâmbătă, 22 decembrie 2012

miercuri, 19 decembrie 2012

arhitectura contemporana Zaha Hadid


Un splendid centru de artă contemporană proiectat de Zaha Hadid în orașul chinez Chengdu


Să luăm exemplu de la unguriORGANIZAREA TERITORIALĂ A UNGARIEI și REFORMA EI ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ   

Suprafața Ungariei:  93029 km2
Populația Ungariei:  9 971 000 locuitori în 2011

COMUNELE (3100) SUNT BAZA SISTEMULUI UNGAR DE COMUNITĂȚI LOCALE

Nevoie de reorganizare teritorială?


Euroregiuni transfrontaliere 

Ce sunt euroregiunile?

Chiar dacă frontierele nu sunt abolite în Europa, este posibil să se construiască mici regiuni transfrontaliere unite prin cultură și trecut comun. Ele sunt tolerante, ospitaliere și atractive pentru turiști                           http://www.pologne.travel/fr/decouvrir-la-pologne/pologne-dans-l-europe/

Să vedem cum se aplică ele :

marți, 18 decembrie 2012

Autonomia regiunilor a ruinat SpaniaNebunia grandorii: Spania înglodată în datorii poate să le mulțumească regiunilor sale autonome

  După articolul scris de Elodie Cuzin în IBERE ESPACE

  Cele 17 comunități autonome ale Spaniei s-au întrecut în construcții faraonice și care nu aduc venituri, ceea ce a dus la un deficit public record.
  Fiecare provincie s-a grăbit să cheltuiască, lăsând în grija statului spaniol sarcina achitării datoriilor.

  luni, 17 decembrie 2012

  Separarea puterilor


  SEPARAȚIA PUTERILOR ÎN STAT           


   Cea mai normală separare a acestor puteri este cea tripartită, care se întâlnește la majoritatea națiunilor moderne, unde este vorba de puterile legislativăjudiciară și executivă, cu mențiunea că aceste funcții nu au voie să se afle în aceeași mână. Acest principiu a fost enunțat încă de către John Locke ("Two treatises on government", 1690) și mai ales de către C. de Montesquieu ("De l'esprit des lois", 1748) în lupta împotriva statului absolutist, principiul acesta devenind baza statului constituțional modern. Prin separata transmitere a funcțiilor către parlament, guvern, administrație, precum și către judecători independenți, puterea statală este ținută în echilibru prin intermediul unor controale reciproce (echilibrul puterilor), apărând astfel pe cetățeni de eventualele acțiuni despotice ale statului.

  Dar la noi, cum stau lucrurile?

  Inhibarea cresterii celulelor canceroase la cancerul de plămâni


  Prevenirea cancerului la plămâni


  ANUMITE LEGUME ÎNCETINESC CREȘTEREA CELULELOR CANCEROASE

  S-a constatat un efect diferit în funcție de tipul de cancer.
  Conform studiilor lui David Servan-Schreiber, iată ce legume sunt benefice în cazul cancerului la plămâni:

  Inhibarea cresterii celulelor canceroase la cancerul de prostata


  Prevenirea cancerului la prostată


  ANUMITE LEGUME ÎNCETINESC CREȘTEREA CELULELOR CANCEROASE

  S-a constatat un efect diferit în funcție de tipul de cancer.
  Conform studiilor lui David Servan-Schreiber, iată ce legume sunt benefice în cazul cancerului la prostată:


  Prevenirea cancerului la sân


  Anumite legume încetinesc creșterea celulelor canceroase

  S-a constatat un efect diferit în funcție de tipul de cancer.
  Conform studiilor lui David Servan-Schreiber, iată ce legume sunt benefice în cazul cancerului la sân:

  Modificarea Constituției


  Văd la  televizor, de ceva vreme, că se tot discută despre modificarea Constituției.
  Adică, politicienii discută între ei, despre modificarea Legii Fundamentale care ne privește pe noi.
  Pe noi, însă, nu ne întreabă nimeni.
  Nimeni nu ne spune care anume ar fi TOATE  modificările despre care ar fi vorba și care ar fi argumentele pentru schimbarea lucrurilor. Nu vedem specialiști care să expună argumente pro și contra, ca să înțelegem și noi. 

  alimentatia împotriva cancerului de colon

  Anumite legume încetinesc creșterea celulelor canceroase

  S-a constatat un efect diferit în funcție de tipul de cancer.
  Conform studiilor lui David Servan-Schreiber, iată ce legume sunt benefice în cazul cancerului de colon:

  duminică, 16 decembrie 2012

  Plăcintă festivă cu afine


  Plăcintă vegetariană cu afine 

  By Lorraine Pascale


  luni, 10 decembrie 2012

  MEDICII GENERALIȘTI ȘI PREVENIREA BOLILOR  Rolul important al prevenirii și al depistării precoce a bolilor infecțioase
  O anchetă realizată în Franța printre 2083 de medici generaliști, a dat următoarele rezultate:
  Pentru 95,7 % dintre medicii generaliști chestionați, prevenirea face parte din sarcinile ce le revin. Le este ușor să vorbească despre riscurile bolilor cardiovasculare, de spre depistarea cancerului, despre fumat și despre nutriție. În schimb, pare mai delicată abordarea problemelor legate de consumul de alcool, de viața sexuală sau de folosirea drogurilor.

  În privința depistării infecțiilor virale, ei consideră că nu se face destul. În Franța, circa 500 000 de adulți ar fi infectați cu hepatită B sau C și aproape jumătate dintre ei nu ar ști asta. (conform unor cifre din 2004).

  La noi însă, 2.000.000 de români suferă de hepatita B sau C (deja aflați în evidență), însă doar 1% dintre ei sunt în tratament!

  Probabil exista mulți alții care nu știu ca au contractat virusul.
  Dacă depistarea hepatitei C este frecvent propusă- în Franța- consumatorilor de droguri și persoanelor ce au suferit transfuzii de sânge, și mai puțin frecvent celor care au suferit un act chirurgical, care s-au tatuat sau care poartă un piercing, la noi medicii nu prea prescriu aceste analize și ele nu sunt nici măcar amintite printre mijloacele de prevenție necesare.
  În Franța, în  2009, 93,9 % dintre medicii chestionați au declarat că prescriseseră cel puțin o astfel de analiză în luna precedentă anchetei. La noi nu s-au făcut astfel de statistici.
  76,9 % dintre medicii francezi sunt «foarte favorabili» vaccinărilor

  76,9 % dintre medicii francezi interogați au fost «foarte favorabili»  vaccinării, dar acest procentaj variază în funcție de vaccin. Vaccinarea ROR (rujeolă, oreion, rubeolă) a obținut 82,1 % de păreri foarte favorabile. Pentru hepatita B, 94,0 % dintre medici s-au declarat « foarte » sau« mai degrabă favorabili » la vaccinarea adulților și  68 % la cea a bebelușilor. Vaccinul anti-pneumococic  și cel contra infecțiilor cu papilomavirusuri umane au primit respectiv 62,7 % și 58,6 % opinii «foarte favorabile ». În schimb, doar 42,1 % dintre medicii din Ile-de-France și 36,9 % dintre cei ce profesează în alte regiuni ale Franței se declară « foarte favorabili » la vaccinul BCG. La fel, mai puțin de jumătate dintre medicii francezi (43,4 %) au fost favorabili vaccinării contra rotaviruși și mai puțin de o treime (29,5 %) la vaccinarea contra varicelei.
  În România, programul național de imunizare gratuită a copiilor împotriva hepatitei B a fost introdus în anul 1995. Pentru restul populației, vaccinul este disponibil în farmacii, contra cost...
  Cum prevenim infectarea cu hepatita B sau C ?
  • Nu folosiți aceleași obiecte personale cu persoanele posibil infectate: lame de ras, periuțe de dinți, cercei, forfecuțe sau cleștișori de unghii.
  • Asigurați-vă că pentru tatuaje și piercinguri se folosesc ace noi sterile.
  • Dacă mergeți la frizer, asigurați-vă că acesta folosește lame de ras sterile.
  • Atunci când aveți relații sexuale folosiți prezervativ, în special dacă aveți parteneri multipli.
  • Nu consumați droguri. Dacă folosiți totuși  droguri injectabile, nu folosiți niciodată ace sau seringi în comun cu alte persoane.
  Simptomele frecvente ale hepatitei B sunt:
  • Oboseala
  • Pierderea apetitului sau lipsa senzației de foame
  • Stare de greață sau “ rău de la stomac”
  • Dureri abdominale
  • Îngălbenirea pielii sau a sclerelor/conjunctivelor (icter)
  • Urina de culoare închisă
  • Scaune decolorate
  • Dureri de articulații
  Singura cale de a afla dacă sunteți infectat/ă cu virusul hepatitei B este aceea de a merge la medic și a vă face analize.

  FARFURIA ANTICANCER  Reflexe anticancer în viața de zi cu zi
  Gesturile și reflexele anticancer de practicat în fiecare zi, mai ales în domeniul alimentațieiDavid Servan-Schreiber

  Ce inhibă și ce ajută celulele
  Factori agravanți
  Factori de protecție
  Regimul occidental tradițional (ce favorizează inflamațiile)
  Regimul mediteranean,
  Bucătăria indiană, bucătăria asiatică (cea adevărată, nu cea îmbibată cu glutamat de sodiu cum o găsim pe la noi)
  Emoțiile reprimate
  Emoțiile exprimate
  Depresia și amărăciunea, sentimentul de neputință
  Acceptarea propriei vieți, ușurința, seninătatea
  Izolarea socială
  Susținerea celor din jur
  Negarea adevăratei identități (de exemplu homosexualitatea-dacă e cazul)
  Acceptarea propriei persoane,cu valorile sale și cu trecutul său
  Sedentarismul-mai puțin de 20 de minute de activitate fizică pe zi
  Activitatea fizică, 30 de minute de mers pe jos cel puțin 6 zile pe săptămână
  Fumatul, poluarea domestică
  Mediul înconjurător curat

  Diferitele studii făcute asupra celulelor albe arată că ele reacționează la alimentație, la mediu, la activitatea fizică și la trăirile emoționale.
  Inflamațiile joacă un rol în progresarea cancerelor.Putem acționa pentru a le reduce în organismul nostru prin mijloace naturale, la îndemâna fiecăruia

  Alegerea alimentelor în funcție de indicele glicemic
  Indice ridicat (de redus sau evitat)
  Indice scăzut (preferat)
  Zahăr alb sau brun, dextroză, sirop de arțar, miere
  Îndulcitori naturali: sirop de agave, ștevie, xilitol, glicină,ciocolată neagră (peste 70%)
  Făină albă,(pâine albă, paste prea fierte),orez alb, pateuri,cereale de mic dejun rafinate și dulci
  Cereale integrale și amestecate: pâine din multe cereale, nu doar din grâu, sau făcută cu drojdie tradițională, orez nedecorticat sau basmati, paste fierte al dente (de preferate pastele din grîu integral sau cu amestec de cereale), secară, mei, hrișcă
  Cartofi, mai ales piure,corn flakes, fulgi de orez și cea mai mare parte dintre cerealele pentru mic dejun
  Cartofi dulci, igname, linte, mazăre, fasole, fulgi de ovăz, mussli
  Dulcețuri, fructe coapte cu zahăr, fructe în sirop
  Fructe în stare naturală, mai ales afine, cireșe,fragi (care ajută la regularizarea glicemiei)
  Băuturi dulci: sucuri de fructe industrializate, băuturi acidulate, alcool între mese
  Apă cu lămâie sau parfumată cu cimbru, cu salvie, cu coajă de portocală sau de mandarine bio. Ceai verde care acționează direct împotriva cancerului (fără zahăr). Un pahar de vin pe zi la masă

  Usturoi, ceapă, ceapă de apă, amestecate cu alte alimente

  Numeroase studii arată că o creștere mare a consumului de zahăr contribuie-prin mărirea cantității de insulină din corp – la epidemia de cancer. Trebuie deci să evităm alimentele cu indice glicemic ridicat și să le preferăm pe cele cu indice glicemic scăzut.

  Alegeți fructele și legumele cele mai puțin contaminate (bio).  Atențiune, mai bine să mâncăm legume și fructe, chiar dacă au urme de pesticide, decât să nu mâncăm.

  Produse din folosința curentă de evitat – pe cât posibil

  • ·         Percloretilena de la curățirea uscată a hainelor
  • ·         Deodorante cu antiprespirante ce conțin aluminiu (mai ales în cazul femeilor ce se epilează la subțioară, ceea ce favorizează pătrunderea ușoară a aluminiului în corp.
  • ·         Cosmetice, loțiuni, șampoane, vopsele de păr, lacuri, spume, geluri, lacuri de unghii, creme solare, deodorante ce conțin estrogeni sau hormoni placentari, parabeni sau ftalați.
  • ·         Ftalați de evitat în mod special: DBH și DEHP.
  • ·         Parabeni de evitat: metilparaben, polyparaben, isoparaben, butylparaben.
  • ·         Parfumuri conținând parabeni (aproape toate).
  • ·         Pesticide și insecticide chimice în casă
  • ·         Încălzirea lichidelor (cafea, ceai, biberon) în recipiente din plastic ce conțin PVC (pe care încălzirea îl eliberează în lichidul respectiv), sau în castronașe din polistiren sau Styrofoam.
  • ·         Tigăi cu teflon zgâriat
  • ·         Produse de curățenie obișnuite: detergenți de rufe lichizi, produse de curățenie/dezinfectare, dezodorante pentru vasul de toaletă, care conțin în general alkylfenoli (nonoxynol, octoxynol, nonylfenol, octylfenol, etc).
  • ·         Produse cu caracter cancerigen dovedit sau care sunt suspecte de a contribui la dezvoltarea cancerului- și produsele lor de substituție.
  A se înlocui prin:

  • ·         Aerisirea hainelor timp de mai multe ore în aer liber înainte de a le purta, preferarea curățătoriei umede, cu CO2 lichid sau cu silicon
  • ·         Deodorante naturale fără aluminiu
  • ·         Produse naturale sau cosmetice fără parabeni sau ftalați.
  • ·         Fără parfum, sau se utilizează apa de toaletă, care conține mai puțini ftalați)
  • ·         Pesticide pe bază de uleiuri esențiale, acid boric sau pamânt de diatomee.
  • ·         (www.panna.org)
  • ·         Utilizarea recipienților din sticlă sau din ceramică (inclusiv pentru cuptorul cu microunde).
  • ·         Vase cu teflon intact sau fără teflon (oțel inoxidabil 18/10).
  • ·         Produse ecologice sau <<verzi>> (Marcate ECOLABEL european), sau înlocuirea cu oțet alb pentru pardoselile din gresie, cu bicarbonat de sodiu sau săpun de Marsilia.
  Alimente bogate în omega-3
  Tip de pește
  Cantitate de consumat (pentru un aport de 1g de acizi grași omega-3: EPA și DHA
  Ton (alb, în cutie,
   sau proaspăt)
  120g
  75-350g
  Sardina
  60-100g
  Somon-de crescătorie
             -sălbatic
  45-75g
  60-100g
  Macrou
  60-250g
  Hering – din Atlantic
  ·         Din Pacific
  60g
  45g
  Păstrăv – de crescătorie
  ·         sălbatic
  100g
  120g
  Cod – Atlantic
  ·         Pacific
  400g
  700g
  Stridii  - de Atlantic
  ·         de Pacific
  80g
  200g
  Homar
  250g-1,3kg
  Crab de Alaska
  250g
  Scoici Saint -Jacques
  550g
  Moluște comestibile
  350g

  Peștele este principala sursă de omega- cu lanț lung (EPA și DHA)

  Anumite alimente inhibă creșterea celulelor anumitor cancere.
  De notat că usturoiul, prazul și ceapa figurează în plutonul de frunte printre alimentele cele mai eficace în toate ripurile de cancer.

  Dezechilibrul în favoarea produselor ce conțin omega-6 crește inflamația, coagularea și creșterea celulelor adipoase și canceroase.

  Studiile arată că efortul fizic ajută în lupta contra cancerelor, dar doza necesară(calculată într-o unitate numită MET) nu este aceeași pentru toate cancerele
  Pentru cancerul de sân pare că efectul începe să se simtă de la 30 de minute de mers în ritm normal de 6 ori pe săptămână. Pentru cancerul de colon ar trebui dublu (18 MET pe săptămână). Pentru a obține un efect asupra cancerului de prostată ar trebui 30 MET pe săptămână (30 de minute de jogging sau o oră de mers pe bicicletă de 6 ori pe săptămână).

  Cheltuiala de energie asociată diferitelor activități
  - în MET/oră

  Așezat la televizor
  1
  ACTIVITĂȚI COTIDIENE
  Așezat, croitorie
  1,5
  Mers până la autobuz
  2,5
  Scos sau pus lucruri în portbagaj
  3
  Scoaterea gunoiului
  3
  Plimbatul câinelui
  3
  Menaj, efort moderat
  3,5
  Curățenie cu aspiratorul
  3,5
  Greblarea peluzei
  4
  Grădinărit (fără a ridica greutăți)
  4,4
  Tunderea (motorizată) a ierbii
  4,5
  Cântat la pian
  2,3
  ACTIVITATE SLABĂ
  (sub 3 MET/oră)
  Canoe (încet)
  2,5
  Golf (cu mașinuță electrică)
  2,5
  Mers (încet,3km/h)
  2,5
  Dans (lent)
  2,9
  Mers (susținut, 5km/h)
  3,3
  ACTIVITATE MODERATĂ
  (3 -5MET/oră)
  Mers (încet) pe bicicletă
  3,5
  Exerciții de gimnastică fără greutăți
  4
  Golf (fără mașină electrică)
  4,4
  Natație (lent)
  4,5
  Mers rapid (6,5 km/h)
  4,5
  Tăiat lemne
  4,9
  Tenis (la dublu)
  5
  ACTIVITATE VIGUROASĂ
  (5-12 MET/oră)
  Dans rapid (vals susținut,salsa etc)
  5,5
  Merc pe bicicletă (efort moderatÎ
  5,7
  Aerobic
  6
  Mers cu role
  6,5
  Schi (alpin, de fond)
  6,8
  Urcarea unui deal (fără greutate)
  6,9
  Natație susținut
  7
  Mers rapid (8 km/h)
  8
  Ședință de karate la asociație
  8
  Jogging (10 km/h)
  10,2
  Sărit coarda
  12
  Antrenament susținut de arte marțiale
  12
  Squash
  12,1