Se afișează postările cu eticheta declaratie fiscala. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta declaratie fiscala. Afișați toate postările

vineri, 8 februarie 2013

Contract de inchiriere conform noului Cod Civil


Contractul de închiriere devine titlu executoriu

În noul Cod civil,  contractele de închiriere încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege
Condiţii necesare:
·         Contractul semnat să fie înregistrat la organul fiscal
Procedura de înregistrare
a)    Pentru persoane juridice

·         Se depune „Declarația de înregistrare a contractelor de locați­une“,în 2 exemplare, prin poştă (cu confirmare de primire) sau direct.
b)   Pentru persoane fizice

·         Se depune contractul de locaţiune (închiriere) la organul fiscal în a cărui rază fiscală locuieşte proprietarul (sau la organul fiscal în a cărui rază e spaţiul închiriat, dacă proprietarul nu e rezident), în maxim 15 zile de la semnare, în original şi copie.
·         Se depune şi „Declarația privind venitul estimat/norma de venit“ (formular 220).
Titlul executoriu. Executarea silită
Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. Constituie titluri executorii hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare, respectiv înscrisuri cărora legea le recunoaşte forţa unor titluri executorii.
În noul cod civil, deci, pe lângă contractele „în formă autentică”, sunt titluri executorii şi contractele sub semnătură privată ce au fost înregistrate la Fisc ca mai sus.
Prin urmare, dacă chiriaşul nu plăteşte chiria sau nu vrea să părăsească locuinţa după expirarea contractului de închiriere, proprietarul poate cere direct executarea silită a chiriaşului.
Cererea de executare silită şi contractul de închiriere se depun la executorul judecătoresc competent  (cel din circumscripţia curţii de apel din raza teritorială a imobilului închiriat). Acesta solicită în maxim 5 zile instanţei încuviinţarea executării silite. Instanţa încuviinţează printr-o încheiere fără citarea părţilor, în maxim 7 zile de la înregistrarea cererii.

Dacă cererea se respinge de instanţă, creditorul poate face recurs în 5 zile de la comunicare.
Chiriaşul ar putea invoca, într-o eventuală  contestaţie la executare, motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului privind plata chiriei, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.

Concluzii

Înregistrarea la Fisc a contractului de închiriere protejează pe proprietari de abuzuri din partea chiriaşilor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alta informatie utila:

Cum vorbesti cu un operator la *222 la Vodafone

Incercaţi combinaţia următoare:
1330

Primul '1' este 'factură şi servicii', iar ultimul '3' este pentru servicii active pe cont. Dacă intercalează tot felul de reclame în meniu, trebuie să le ascultaţi şi să apăsaţi tasta corespunzătoare pentru a sări peste ele.