luni, 7 ianuarie 2013

Sfântul Ioan BotezătorulLa mulți ani Ion, Ioana, Ionel, Ionela, Nelu!


Sfântul Ioan Înaintemergătorul


Cele mai vechi reprezentări ale Sfântului, pe care le-am putut găsi:

 
Sfântul Ioan Botezătorul Vestitorul Domnului 
icoană pictată pe capacul unui relicvar bizantin realizat la începutul secolului  XIV
și care a conținut unul dintre brațele Sfântului Ioan Botezătorul (care a fost apoi depus în alt relicvar)
Caseta din lemn policrom cu sfânta relicvă a sosit din Bizanț prin Catalonia și a fost încredințată călugărilor dominicani din Perpignan în anul 1323 de către un pelerin (ce mergea la Saint-Jacques-de Compostella și dorea să recupereze relicva la înapoiere). Pelerinul nu s-a mai întors; superiorul mănăstirii a cerut ajutorul arhiepiscopului Atenei pentru traducerea inscripțiilor în limba greacă de pe casetă: erau fragmente din liturghia bizantină de pe 24 iunie, când este sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul. Din 1407 și oficial prin decretul papei Benedict XIII din 1410 relicva a fost expusă public și a înfăptuit numeroase minuni. Pe două laturi caseta e acoperită de un  acatist întru slava sfântului; icoana de pe capac ilustrează versetul: „tu porți aripi, pentru că ești egal cu îngerii”Sf Ioan Botezătorul mozaic la Hagia Sophia 1271

Sfântul Ioan Botezătorul
Mănăstirea Vatoped (de la muntele Athos)sec XV
Clădirile  mănăstirii Vatoped au fost zidite în vremea îimpăratului bizantin Manuel I Comneanul. Imensa arhivă a Mănăstirii Vatoped păstrează hrisoave de la împărații bizantini și patriarhii Constantinopolului, de la prinții Serbiei și țarii Rusiei și nu mai puțin de 14.000 de documente care mărturisesc despre purtarea de grijă a vrednicilor de pomenire voievozi ai Țărilor Române.(Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei a ridicat la Vatoped arsanaua (portul) pentru corăbii. Pisania acesteia, un basorelief în marmură albă, asezată  la anul 1496, îl infatișează pe domnitorul ctitor cu coroana voievodală pe cap, închinând-o Maicii Domnului cu Pruncul în brate. Dedesubt, este stema Moldovei cu capul de zimbru și anul construcției, 1496.

Sfântul Neagoe Basarab a zidit o biserică , o pivniță mare, vinăria, hambarele, bucătăria și cămări pentru pâine. Tot el a reconstruit turnul Prea Sfintei Fecioare și a acoperit biserica cea mare cu plumb. In Viața Sfântului Nifon ni se mai spune că Neagoe Basarab a dăruit Mănăstirii Vatoped un măr de aur cu pietre prețioase, pentru icoana Maicii Domnului Vimatarissa, care insă nu s-a mai păstrat până în zilele noastre.
Alexandru Lăpușneanul, Ieremia Movilă și Vasile Lupu au ajutat și ei cu mari danii și moșii. 


Decapitarea Sfântului Ioan Botezătorul
Frontispiciul Baptisteriului din Florența
1550

Moaștele Sfântului Ioan Botezătorul


Părticele din Moaştele Sfântului Ioan Botezătorul, descoperite de arheologi în BulgariaDuminică 1 august 2010. Arheologii investigau insula Sfântul Ioan, în largul insulei Sozopol, la Marea Neagră, unde au descoperit o mică raclă din alabastru  – relicvariu – zidită în Altarul unei biserici vechi care poartă hramul Sfântului Ioan Botezătorul. Racla conţine părticele mici din braţul şi piciorul sfântului. Se presupune că sfintele moaște provin de la Constantinopol și ele au fost mutate la biserica Sfantul Gheorghe din Sozopol.
Moastele Sfantului Ioan Botezatorul din Sozopol - Bulgaria

Mîna Sfântului Ioan aflată în Muntenegru

Înaintemergătorul Domnului a fost înmormântat în cetatea Sevastia din Samaria. Sfântul Evanghelist Luca a reușit să obțină  mâna dreaptă a sfântului și s-o ducă în Antiohia Cronica lui Ioan Skylitzes (istoric bizantin din secolul al XI-lea) afirmă că mâna dreaptă a Sfantului Ioan Botezatorul a fost mutata in 956 din Antiohia la Constantinopol de către împăratul Constantin VII Porfirogenetul (913 – 959), și a fost depusa în biserica Maicii Domnului Peribleptos.Othon de Cicon,care  a asigurat refugiu lui Baudouin II, imparatul latin de Constantinopol, in 1261,a primit o parte din mana dreapta a Sfantului Ioan, ducând-o la  Abația Citeaux in Franta.  Dupa caderea Constantinopolului (1453), mâna Sfantului Ioan Botezatorul ce era la biserica Peribletos și  alte odoare au fost confiscate de turci și păstrate în trezoreria imperială. Din dosare fiscale turcești, aflăm că în 1484, mâna Sfantului Ioan a fost trimisă Ordinului Ospitalierilor din Rodos,care au dus-o în insula Malta. La anul 1799, a urmat transferul mâinii sfinte din insula Malta în Gatchina (Rusia), apoi în 1917   au fost scoase din Rusia de către Maria Fiodorovna. Din acel moment, mâna dreaptăa a lui Ioan Botezatorul a fost păstrată în Germania, Iugoslavia și, în prezent, în biserica Mănăstirii Cetinje din Muntenegru.

Manastirea Cetinje - MuntenegruMâna Sfântului Ioan aflată la Istanbul

Se pare, totuși, că o parte din mâna Sfântului Ioan oferitâ de către sultanul Baizid II Ordinului Ospitalierilor a revenit în mâinile otomanilor spre sfârșitul secolului al XVI-lea.
Din păcate aceste sfinte moaște nu se află într-o biserică, ci la muzeul Topkapî din actualul Istanbul.

Moaștele sunt protejate de o ferecătură medievală lucrată într-un atelier venețian. Pe ferecătură sunt două peceți în argint reprezentând leul venețian și crucea malteză din secolul al XVI –lea, epoca în care Ordinul Ospitalierilor a devenit Ordinul Cavalerilor de Malta. 
Ferecătura cuprinde trei inscripții. Prima, în jurul încheieturii mâinii: "Mana lui Ioan Botezatorul".
 Cea de-a doua, aflată pe degetul arătător, face referire la predica Sfântului Ioan care il arata pe Hristos ca fiind Mesia: "Iată, Mielul lui Dumnezeu".
 A treia, aflată la nivelul cotului, pomenește numele unui călugăr necunoscut: "O rugăciune a robulului lui Dumnezeu Daniel”.Capul sfântului Ioan Botezătorul

                 

  . 
Capul sfântului Ioan Botezătorul 
a fost îngropat de Irodiada în curtea casei sale

Ioana, femeia lui Huza (economul lui Irod) a dezgropat capul sfântului și l-a îngropat la Ierusalim, pe muntele Înălțării, într-un vas de lut.
Vrednicul Inochentie, vrând să fundeze acolo o bisericuță, a găsit capul sfântului ținându-l în biserică până în apropierea morții sale, când a îngropat din nou capul în locul unde îl găsise.
În timpul împăraților Constantin și Elena, unui monah i s-a arătat în vis să ia capul sfântului, sfintele moaște ajungând prin voia sfântului la un olar pios din Emesa, apoi la monahul Eustație, în peștera acestuia  fiind găsit în cele din urmă de arhimandritul Marcel, în urma unei viziuni.
În anul 453 episcopul Uranie al Emesei a așezat cinstitul Cap al Sfântului Ioan și l-a dus în biserica cetății Emesa din Siria. Apoi sfânta relicvă a fost îngropată-pentru protecție contra iconoclaștilor-, fiind dezgropată iar în timpul împăratului bizantin Mihail. Capul Sfântului a fost dus la Constantinopol, în anul 860.
În 1204, cruciații au luat o parte din Capul Sfântului și l-au dus în Franța, la catedrala din Amiens, unde se află și astăzi.

Se spune că o altă parte din sfintele moaște a fost dusă în Egipt, apoi la Constantinopol și apoi în provincia Poitou, de către regele Pippin al III-lea (715-768) aflându-se acum în  catedrala Saint-Jean-Baptiste din Saint-Jean-de-Maurienne în Savoia.
  

                      Sfânta Tecla a călătorit la Alexandria în Egipt, de unde a adus trei degete ale Sfântului.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 13.08.2013

În biserica San Silvestro in Capite din Roma se află, conform tradiţiei bisericii catolice, capul Sfântului Ian Botezătorul. Relicva a fost adusă de un grec şi păstrată iniţial într-o capelă, apoi transferată (în secolul XII) în străvechea biserică San Silvestro, ce fusese construită în secolul VIII pe ruinele unui templu circular înălţat de împăratul Aurelian dedicat  soarelui. Biserica a fost restaurată în 1198, apoi reabilitată între 1591 şi 1601, apoi decorată în stil baroc în 1690 şi a devenit sediul ordinului benedictini englezi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 8.01.2017

Rugăciune puternică la Sfântul Ioan Botezătorul

Sfinte Ioane, Sfinte Botezătorule, tu ai fost chemat de Dumnezeu, încă înainte de a te naște, să-i pregătesti pe oameni pentru venirea Fiului Său, iar mulțimile atrase de faima sfințeniei tale și de puterea Duhului Sfânt, ca cel al profetului Ilie, primeau botezul pocăinței în semn de convertire la Dumnezeu. Tatăl ceresc ți-a destăinuit pe Fiul Său, când a voit să fie botezat de tine și tu l-ai făcut cunoscut ucenicilor tăi, zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” Această chemare atât de mare, pe care Însuși Mântuitorul nostru a recunoscut-o, când a spus că nu s-a născut un om mai mare decât tine, nu te-a făcut mândru, ci ți-a dat cea mai adâncă smerenie, pe care ai exprimat-o cu aceste cuvinte: „Nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei. Și El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez!” Tu ai voit să-ți jertfești viața pentru a apăra sfințenia căsătoriei, înfruntându-l pe regele Irod, care trăia nelegitim cu soția fratelui său. Te rugăm mijlocește-ne la Dumnezeu o sinceră convertire și o iubire puternică față de El, ca să-L urmăm tot timpul vieții noastre, iar la sfârșit să-L preamărim pentru toată veșnicia. Amin.Niciun comentariu: