duminică, 6 ianuarie 2013

CEI TREI MAGI

Gaspar, Melchior și Balthasar


Iată cea mai veche reprezentare a celor trei magi pomeniți de Scriptură, în Evanghelia după Matei. Este un mozaic din anul 548, aflat în basilica San Vitale  din Ravenna.
Se observă cușmele pe care le poartă cei trei magi de la Răsărit, ce urmau steaua pentru a aduce daruri de preț Pruncului Sfânt. Cușmele seamănă izbitor cu cele purtate de nobilii daci în numeroasele sculpturi rămase din antichitatea romană.
Să fi fost , oare, veniți din Tracia?Evanghelia după Matei,
Capitolul 2
1.Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând:
2.Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui.
3.Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el.
4.Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos?
5.Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul:
6."Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul
care va paşte pe poporul Meu Israel".
7.Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua.
8.Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca,
 venind şi eu, să mă închin Lui.
9.Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat
deasupra, unde era Pruncul.
10.Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte.
11.Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând
vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă.
12.Iar luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor.
13.După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în
 Egipt
 şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă.
14.Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt.
15.Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: "Din Egipt am chemat
 pe Fiul Meu".
16.Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem
şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.
17.Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul:
18."Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată pentru că nu sunt".
19.După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt,
20.Şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul Pruncului.
21.Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în pământul lui Israel.
22.Şi auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo şi, luând poruncă,
în vis, s-a dus în părţile Galileii.
23.Şi venind a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean Se va chema.
Nu vi se par aceste imagini foarte asemănătoare cu cea de la Ravenna?
Fichier:Decebal suicide.jpg
Războinic dac
(sec.II)
Tarabostes


Niciun comentariu: