marți, 14 noiembrie 2017

Vlad Tepes avea ochii de un albastru cenusiu

Interviul luat lui Vlad Țepeș -primul interviu din România!

A fost tradus un interviu luat lui Vlad Țepeș de către trimisul papei Pius al II-lea


Istoricul Vasile Lupașc a obținut cu dificultate o copie a unui manuscris păstrat în biblioteca Vaticanului . Manuscrisul este o lucrare scrisă în limba latină de către episcopul Niccolo de Modrusa, ca urmare a misinii ce îi fusese încredințată de papa Pius al II-lea de a ancheta cum au fost cheltuiți banii trimiși de papă  și de la lideri occidentali lui Matei Corvin pentru lupta alături de Vlad Țepeș împotriva otomanilor.
În tinerețe, Vlad Țepeș, vărul său Ștefan cel Mare și Matei Corvin legaseră o prietenie și juraseră să se ajute unul pe altul la nevoie. Astfel încât Vlad a avut încredere în Matei Corvin și a plecat să-l întâlnească fiind însoțit doar de o mică escortă. Dr Matei Corvin l-a arestat acuzându-l pe baza unor scrisori falsificate grosolan că ar fi intenționat să se alieze cu turcii.

În toamna anului 1462, Vlad Țepeș era ținut prizonier la curtea regelui Matei Corvin  și i se intentase un proces la Buda. (În loc să primească cei 93000 de ducați aur trimiși de papă pentru lupta antiotomană, Vlad a fost ținut 12 ani întemnițat la Visegrad, apoi ținut într-un domiciliu forțat într -o casă la Pesta, fiind eliberat doar la insistențele repetate ale lui Ștefan cel Mare, în 1475)
Niccolo de Modrussa a vorbit cu Vlad Țepeș pentru a afla poziția acestuia , a scris despre acțiunile lui și despre motivațiile lui politice. El s-a interesat de asemenea de istoria românilor , scriind apoi lucrarea de 215 pagini intitulată:  Despre războaiele goților (!)


De fapt, în carte este vorba despre daci (geți), pentru că se spune clar că se trăgeau din Burebista și credeau în Zamolxis, aceasta fiind una dintre puținele cărți medievale despre viața românilor.
( Legătura între goți și geți a fost făcută încă de pe vremea împăratului Iustinian și  de istoricul got romanizat Iordanes originar din Moesia. El a scris la mijlocul secolului al VI-les două lucrări cunoscute sub numele de Romana și De origine actibusque Getarum, pe scurt Getica. Pentru prima lucrare a folosit informații din istorici mai vechi, iar pentru a doua o operă a lui Cassiodorus, azi pierdută. Getica se declară a fi o istorie a goților, pe care îi consideră însă urmași ai geților. Teorie ce a fost susținută și de academicianul german Jacob Grimm în 1846 ) 

Niccolo de Modrussa a vorbit și cu oştenii români, care au spus numai lucruri bune despre domnitor. I-au reliefat vitejia, faptul că nu a fost ajutat de către regele maghiar, faptul că Ştefan cel Mare a atacat Cetatea Chiliei, care aparţinea Ţării Româneşti. Şi aceste lucruri au fost reliefate de călugăr, dar tenta principală a fost denigrarea lui Vlad Ţepeş, pentru că papa Pius al II-lea, iniţiatorul unei cruciade anti-otomane, a văzut în Ţepeş un domnitor ortodox şi l-a culpabilizat de numeroasele crime pe care acesta le-ar fi săvârşit: trageri în ţeapă, ucideri de femei, de prunci. Lucruri care contrazic alte povestiri despre Vlad Ţepeş.
Episcopul de Modrussa a făcut și constatarea că  
valahii aduc ca argument al originii lor faptul că, deşi se folosesc cu toţii de limba moesică, care e ilirică [e vorba de slavonă], totuşi vorbesc de la origine o limbă populară, anume latina, al cărei uz nu l-au părăsit deloc; şi cînd se întîlnesc cu străini cu care încearcă să intre în vorbă îi întreabă dacă ştiu să vorbească romana”.

Ungurii, numiți huni,  sunt prezentați, la fel, negativ, drept urmașii barbarilor  izgoniți în cele din urmă de ostrogoți 
Semnificativ pentru poziția papei este planul acestuia (concretizat printr-o scrisoare adresată sultanului Mahomed prin care îi propune acestuia să treacă la catolicism, pentru ca ulterior să se alieze ca să lupte împotriva creștinilor ortodocși. Scrisoarea este cuprinsă de asemenea în lucrarea călugărului ce ocupa funcția de legat al papei.) Această surprinzătoare propunere indică în mod indirect și faptul că acei creștini ortodocși puteau fi o problemă suficient de importantă pentru sultan .
Într-o scrisoare descoperită în Arhivele Statului din Mantova, un anume Cezar din Florența îi scria lui Lodovico Gonzaga despre importantul război purtat de Vlad Țepeș împotriva turcilor între iarna anului 1461 și luna mai 1462, la sud de Dunăre. În scrisoare se vorbește despre distrugerea de către oastea Țării Românești conduse de Vlad Țepeș a 50 de vase turcești ce transportau cherestea . 
Un diplomat al ducatului Milano aflat în solie la Veneția a aflat mai multe detalii despre luptele purtate în acea perioadă de Vlad Țepeș și a transmis aceste informații unor personalități din orașul său natalț Deci Antonio Guidobono (Antonius Guidobonus) a scris pe 30 iulie și pe 10 august 1462 că:
"Turcul a fost înfrânt, prins și omorât, cu 40.000 de turci, de către români și unguri", respectiv "turcul s-a retras mult îndărăt, din cauza foamei și pentru că a văzut cum românul arsese orice lucru prin câmpiile sale."


La 13 septembrie 1458 papa Pius al II-lea ceruse organizarea unui congres pentru a administra criza produsă de expansiunea otomanilor. Dar puterile lumii creștine nu au răspuns chemării, papa încercând apoi să propună o alianță cu sultanul împotriva creștinilor ortodocși, cu condiția trecerii la catolicism a musulmanilor (prin Epistula ad Mahumetem).
În aceste condiții, poziția trimisului special al papei este tendențioasă, acesta urmărind să îl incrimineze pe Vlad Drăculea .

Totuși cartea este un document prețios, pentru că autorul ei a stat față în față cu Vlad Țepeș și a discutat cu el , realizând primul interviu din istoria românilor.

El l-a descris pe Vlad Țepeș ca având ochi de un albastru cenușiu și nu verzi, așa cum s-a crezut.
"Pe tiranul acesta al Valahilor, Dracul, nume cu care ei numesc Diavolul, l-am văzut captiv pe când îndeplineam funcția de legat al papei Pius al II-lea pe lângă regele hunilor (n.n. al ungurilor).

Era nu foarte înalt, dar foarte vânjos și puternic, cu înfățișarea crudă și fioroasă, cu nasul mare și acvilin, nările umflate, fața subțire și puțin roșiatică, în care genele foarte lungi înconjurau ochii verzi (glaucos)  și largi deschiși iar sprâncenele negre și stufoase îi arătau amenințători. Fața și bărbia erau rase, cu excepția mustății..."

De fapt, în limba latină, el folosește termenul „glaucos”, care înseamnă albastru-cenușiu. 
Deci Vlad Țepeș avea ochii de un albastru- cenușiu!
Trebuie menționat că portretul cunoscut al domnitorului român a fost realizat postum, în a doua jumătate a secolului XVI.
Dar există și portrete ce i-au fost făcute lui Vlad Țepeș de către contemporani. 
Din păcate ele au fost făcute de către cei ce doreau să-l denigreze, din motivele arătate. 
E vorba despre scene cu teme religioase, pictate în Ungaria sau Austria și în care Vlad Țepeș este introdus ca să întruchipeze diferite personaje negative .
De pildă în aceasstă scenă ce reprezintă răstignirea sfântului Andrei, Vlad Țepeș a fost prezentat ca fiind unul dintre torționarii romani (Pictura a fost făcută în timpul vieții lui Vlad Țepeș -între 1470-1480-și se găsește la Muzeul de Artă Medievală-Galeria Austriacă Belvedere) . Deci în acest tablou făcut să-l denigreze pe Vlad, el este prezentat ca fiind mai degrabă blond, cu pielea de culoare deschisă, desigur pentru ca el să fie recunoscut de contemporani.Episcopul a relatat și extrem de curajosul atac de noapte întreprins în 1462 de Vlad Țepes acupra taberei armatei otomane. În cursul acestui atac Vlad Țepeș deghizat în turc s-a strecurat până la cortul sultanului fiind la un pas de a-l asasina pe acesta. Vlad a fost rănit la cap în timpul luptei, dar fapta de vitejie a rămas uluitoare. Episcopul a fost nevoit să ateste că voiecodul era un conducător aprig și neînfricat, care era mereu în prima linie a oștirii sale.
Despre acest atac există și relatarea făcută de un  milanez, Aloysio Gabriel ce a primit de la un alt albanez , martor la campania otomană din Țara Românească, descrierea victoriei repurtate de Vlad Țepeș în cadrul atacului de noapte din 1462: 
"Într-o noapte (Sultanul) fu asaltat de armata românilor. Și au murit în partea de armată unde făcuseră tabără pașa și vizirul, cam 30.000 de azapi (n.a. azap - pedestraș, infanterie ușoară) și altă lume, în număr de 50.000 de turci, astfel că văzând Domnul turc că nu este chip să îl lovească pe așa-zisul Domn Român, fiindcă era concentrat în loc întărit, înconjurat de mlaștini, și temându-se de armata ungurilor care era așteptată în ajutorul românilor, făcu drumul înapoi pe Marea Neagră și cu foarte mare lipsă de hrană pentru armată și cai, ei se întoarseră la Adrianopol în dezordine, cum s-a spus".

Vlad a fost un conducător celebrat în toată Europa pentru victoriile sale, un conducător despre care istorici străini spun că a salvat Europa.

El era mândru de poporul și de țara sa, atrăgându-le atenția mereu solilor străini să aibă mare grijă cum vorbesc și cum se îmbracă, pentru că au venit la un mare stăpânitor al unei mari nații. 
Din păcate în același an Vlad Țepeș a fost luat prizonier de Matei Corvin.

Vlad Țepeș se născuse la Sighișoara, în 1431 și a murit în decembrie 1476 la București, în Țara Românească. A domnit în două rânduri în Țara Românească, prima dată în perioada august 1448-octombrie 1448 și a doua oară în perioada august 1456-decembrie 1462.

În 1442, el și fratele său vitreg  Radu cel Frumos au fost ceruți ostatici de către sultanul Murad al II-lea, pentru a asigura ascultarea tatălui său, domnitorul Vlad Dracul (poreclit așa pentru că era membru în Ordinul Dragonului) .Vlad a fost ostatic până în 1448, (deci a fost în captivitate de la 11 la 17 ani) iar fratele său până în 1462. 
Radu (supranumit în țară cam în derârere „cel Frumos”) a fost ostatic de la Istanbul de la vârsta de circa 4 ani până la cca 24 de ani și după relatările unor cronicari greci ar fi fost silit să aibă relații sexuale cu sultanul și să treacă la islam. Sultanul Mahomed al II-lea era cu 6 ani mai mare decât Radu și era un pederast notoriu. 
Din relatările cronicarului grec Laonic Chalcocondil: „Iarna aceasta însă împăratul petrecând-o în palatele sale, a trimis după Vlad, feciorul lui Dracula, domnul Daciei; și avea la sine pe fratele aceluia, mai tânăr, fiind favoritul său și trăind și locuind la el. Și s-a întâmplat ca în timpul, când a ajuns la domnie și sta să plece asupra lui Caraman, împăratul dorind să aibă relații cu acest băiat, era cât pe ce să moară de mâna aceluia. Căci fiindu-i drag băiatul, îl chema la petreceri și, închinând cu patimă păharul către el, îl chema în camera de culcare. Și băiatul, fără a bănui că va păți așa ceva din partea împăratului, l-a văzut pe împărat repezindu-se la el pentru un lucru de așa fel și s-a împotrivit și nu se da la dorința împăratului Și-l săruta împotriva voiei lui și băiatul, scoțând un pumnal îl lovește în coapsă pe împărat și așa îndată a luat-o la fugă, pe unde a putut. Doctorii i-au vindecat rana împăratului. Iar băiatul urcându-se într-un copac undeva pe acolo, s-a fost ascuns. După ce însă împăratul și-a făcut bagajele și a plecat, atunci și băiatul coborându-se din copac și luând-o la drum, nu cu mult mai pe urmă a venit la Poartă și a devenit favoritul împăratului. Dar are obiceiul să se folosească nu mai puțin de cei ce duc același fel de viață ca și el; căci cu aceștia e mereu împreună și petrece cu ei zi și noapte, de cei de alt neam se crede că împăratul se folosește nu prea mult, ci puțintel. Lui Vlad, fratele acestui băiat, împăratul i-a încredințat domnia Daciei; și cu ajutorul împăratului Vlad feciorul lui Drăculea a năvălit și a luat domnia.”
De remarcat că era folosită denumirea de Dacia pentru teritoriul Țării Românești. 
(Istoricul bizantin Chalcocondil , în descrierea bătăliei de la Kossovopolje din 17-19 octombrie 1448 dintre armatele europene creștine conduse de Iancu de Hunedoara și trupele otomane a precizat că întreaga aripă stângă a dispozitivului de luptă al oștii creștine era acoperită de daci , sub comanda voievodului Dan. Sub denumirea de daci, istoricul bizantin îi numea pe războinicii din Țara Românească și din Moldova).
Istoricul Critobul din Imbros , care a lăsat unul din principalele izvoare despre Căderea Constantinopolului în lucrarea „Din domnia lui Mahomed al II-lea (anii 1451-1467)” îi numea pe unguri peoni , iar pe românii din Transilvania daci, în timp ce pe cei din Țara Românească îi numește traci. )

La vârsta de 17 ani, susținut de turci, Vlad Drăculea a luat pentru prima dată domnia Țării Românești, dar a fost înfrânt de Vladislav al II-lea, din al cărui ordin fuseseră asasinați tatăl și pe fratele mai mare. Pe 20 august 1456 Vlad și-a răzbunat tatăl și a luat iar domnia Țării Românești, răzbunându-se și pe boierii care   îl torturaseră și îl îngropaseră de viu pe fratele său Mircea. (Boierii bătrâni au fost trași în țeapă, iar tinerii au fost obligați să muncească la reconstruirea cetății Poenari de lângă Argeș).

Reproduc aici din medievistica:
În anul 1460 Transalpina a încetat să plătească tribut turcilor și a încetat să mai trimită copii pentru a deveni ieniceri în armata turcă (devșirme).
La progenia della casa de 'Octomani”, o cronică a turcilor până la 1500 scrisă de un autor creștin anonim, se spune că în 1458 sultanul Mehmet II l-a trimis pe vizirul Mahmud pașa Grecul cu 30000 de ostași turci la vadul Dunării. Acesta a trecut Dunărea în Țara Românească pustiind o cetate (un castello) și luând în robie 5000 de creștini. La întoarcere însă au fost surprinși pe mal de „Dracula”, care avea cu el circa 5000 de oșteni valahi și unguri: „Din 18.000 de turci, n-au scăpat decât 8.000, restul fiind tăiaţi sau înecaţi,” iar robii au fost eliberaţi.
 În aceeași perioadă, Vlad Țepeș a pornit conflictul cu turcii - după relatările istoriografului turc Mehmed Neșri.


„Zic unii că, după ce padișahul Mohammed s-a întors la Stambul din campania împotriva Trebizonului (Trapezuntului)...pașa Ishac a înainat o plângere împotriva lui Eflâk-oglu...pe Eflâk-oglu (sultanul) l-a chemat la Poartă...apoi a venit solie de la Eflâk-oglu: ...„dacă eu părăsesc țara și vin acolo, pe principele Ungariei îl vor aduce și domnitorul lor îl fac.”...(sultanul ) nebănuind viclenia lui... Pe Hamza bey çakirdşi başi, beyul sangeacului Nigeboli, l-a trimis acolo.....s-a dus pe malul Dunării, unde a făcut o tabără. Acel blestemat, numit Kazıklı Voyvoda (Prințul Țepeș), în toiul nopţii a trecut Dunărea îngheţată şi l-a atacat pe Hamza bey. Mulţi musulmani au fost tăiaţi. Pe Hamza bey l-au capturat, iar pe Junis bey l-au făcut martir..... trimiţând capul lui Hamza bey la regele Ungariei cu asemenea mesaj: „Să ştii, am devenit duşman al turcului”. Astfel lumea întreagă a aflat că acest ghiaur a devenit duşmanul padişahului........Trecând Dunărea, [sultanul] a intrat în ţara Walahă, .....Această bătălie s-a dat în anul al 866-lea al Hijrei” (6.8ct. 1461-25 sept. 1462)


Mehmed al II-lea reprezentat de Bertoldo di Giovanni

Se pare că în momentul inițial neplata tributului nu a fost considerată de otomani ca un act de nesupunere din partea lui domnitorului Vlad . Regele Matei Corvin fiind în tratative cu turcii pentru a încheia un armistițiu, e posibil ca incursiunile voievodului în Țara Bârsei să fi fost considerate de sultan drept o presiune asupra lui Matthias.


În acea perioadă, Imperiul otoman nu era supus la nici o presiune din exterior. Coaliţia antiotomană relansată de papa Pius al II-lea se  risipise, încercările principilor orientali şi ale lui Uzun Hasan de a găsi aliaţi în Europa se  soldaseră cu eşec, iar regele Ungariei, Matthias Corvinul îşi îndreptase eforturile spre stabilizarea propriei sale situaţii, evitând conflictul cu turcii. Tânărul rege ducea o politica defensivă. Singura „măsură antiotomană” întreprinsă de Matthias în această perioadăa fost aceea de a  încerca păstrarea  Bosniei şi a Transalpinei, state tampon între regatul ungar şi imperiul lui Mehmet al II-lea. Dar înafară de câteva palide măsuri de prevenţie, Matthias privea inactiv căderea celor două state.

La 10 februarie 1459, Matthias îl recunoaşte rege al Bosniei pe Stjepan Tomašević, în schimbul unui jurământ de credinţă depus de către acesta. Cosuzeranitatea turco-ungară instaurată asupra Transalpinei şi plata tributului către Poartă, la începutul anului 1459, aduce o înăsprire a relaţiilor dintre Vlad şi Matthias. Temându-se de o eventuală trădare, din precauţie, la 10 aprilie 1459 regele interzice braşovenilor să mai vândă pharetram, clipeos et alia arma bellica ad partes transalpinas - tolbă, scuturi şi alte arme de război în Transalpina. 
La sfârşitul anului 1459 sau în prima parte a anului următor, Vlad va face o a doua învoială  la pace cu Ungaria. Vestea că Vlad „ar umbla după lucruri noi” (Chalcocondyles) a stârnit nemulţumirea sultanului.

Deoarece el a fost creatura Porţii Invincibile, această faptă a lui a fost notată, fiind păcat pedepsibil” (Tursun bey)

Vlad a trecut la  atac, cu toate puterile sale. Urmărind a pricinui, fără alegere, cât mai multă pierdere, daună şi prejudiciu sultanului.
Matei Corvin a primit de la papă 40 000 de galbeni pentru a echipa 12 000 de oameni și 10 nave de război, în vederea unei coaliții antiotomane.
Vlad Țepeș a încheiat o alianță cu Matei Corvin, ceea ce i-a determinat pe otomani  să încerce a-l captura pe Vlad prin intermediul beiului de Nicopole, Hamza pașa și al diacului sultanului, Catavolinos. Vlad a reușit să scape și i-a tras în țeapă pe cei doi complotiști, împreună cu garda lor. 
În iarna anului 1461-1462 Vlad Țepeș a organizat o campanie la sud de Dunăre, devastând o regiune întinsă ocupată de turci: de la Oblucița la Novoe Selo, Samovit, Gigen, Dârstor (Silistra), Aldemir, Cartal, Hârșova, Turtucaia, Marotin, Batin, Novigrad, Sviștov,  și de la vărsarea Dunării în Marea Neagră până la Rahova (Oreahovo) . A ocupat cetatea Nicopole, prilej cu care au pierit 20 000 de turci, fapt de care Vlad îl înștiințează printr-o scrisoare pe Matei Corvin. Toate aceste date au fost enumerate într-un „catastif cu câte locuri, câți oameni, bărbați și femei...au fost uciși...în țara turcească de dumnealui Vlad al Țării Românești”. Au fost menționate și distrugerea cetății de la Giurgiu, unde a fost prins Hamza beg și cetatea de la Turnu.
Se pare că, potrivit versiunii slave a
Povestirii despre Dracula voievod, incursiunea a fost acompaniată de o strămutare a populației creștine din Bulgaria  în Țara românească, la adăpost de vijelia ce avea să vină. 
În aceeași scrisoare , expediată la 11 februarie 1462, Vlad îi solicita insistent sprijin regelui ungar, conform înțelegerii. Deși l-a asigurat la 4 martie 1462 că îi va veni în ajutor, Matei Corvin a părăsit Buda abia la sfârșitul lunii august , când campania militară otomană a lui Vlad era încheiată.
Ecoul acestei campanii militare purtate de Vlad Țepeș la sud de Dunăre a fost extraordinar. La 4 martie 1462 ambasadorul venețian la Buda, Petrus de Tomasiis raporta entuziasmat evenimentele dogelui , insistând pentru ajutoare bănești pentru regele Ungariei, care promitea să coboare din Transilvania și să se alăture eforturilor lui Vlad Țepeș. Numărul de 23000 de turci uciși figurează și în cronica vestitei abații Melk din Austria (Chronicon Mellicense) . Campania e relatată și în Memoriile ienicerului sârb, în Povestirea despre Dracula Voievod și în scrierile autorilor bizantini Laonic Chalcocondil, Ducas și Critobul din Imbros.

Vlad Țepeș se aștepta la o puternică ripostă din partea sultanului , așa încât i-a scris lui Matei Corvin că acțiunea sa militară a fost „
pentru păstrarea Creștinătății întregi”și „Dacă măria ta voiești să ne dai vreun ajutor, atunci măria ta să fii bun a nu ne zăbovi, și să ne spui cu adevărat gândul măriei tale”...„Iar, dacă vom ajunge, ferească Dumnezeu, la un capăt rău, și va pieri țărișoara noastră aceasta, nici măria ta nu vei avea folos și înlesnire de așa ceva, pentru că va fi paguba Creștinătății întregi” 

 Mahomed al II-lea a pregătit o armată uriașă pentru pedepsirea exemplară a lui Vlad. În primăvara anului 1462, însuși sultanul, în fruntea unei armate de circa 120 000 de soldați și 175 de nave (aduse pentru a cuceri Chilia) pornește în campanie împotriva Țării Românești. 
Armata lui Vlad Țepeș avea maximum 30 000 de oșteni, cu care a încercat să-i oprească pe turci să treacă Dunărea, dar aceștia au reușit traversarea în timpul nopții și s-au îndreptat spre Târgoviște (4 iunie 1462). Vlad aplică tactica hărțuirii și a pustiirii pământului, iar în noaptea din 17-18 iunie 1462 întreprinde un atac prin surprindere urmărind uciderea sultanului. Deși sultanul a scăpat, cortul lui fiind confundat cu al unui vizir, efectul psihologic al atacului a fost important. Mulți turci au fost uciși, iar sultanul „a părăsit în ascuns tabăra în chip rușinos” și „văzând marea pierdere suferită de ai săi” a dat ordin de retragere. Pentru mărirea efectului psihologic, în apropiere de Târgoviște fuseseră trași în țeapă numeroși turci uciși înainte și în timpul bătăliei. În fața acestei priveliști turcii „s-au înspăimântat foarte tare” iar sultanul a spus că „nu poate să ia țara unui bărbat care face lucruri așa de mari” și care „ar fi vrednic de mai mult”. Oastea turcă s-a îndreptat spre Dunăre așa de repede, încât la 11 iulie 1462 ajunsese la Adrianopol. 

Conform cronicarului bizantin Chalcocondil, sultanul l-a lăsat la plecare , la Târgoviște , ca domn pe fratele vitreg al lui Țepeș, pe Radu cel Frumos, cu scopul ca acesta să-i atragă de partea lui pe boierii ostili lui Țepeș, beneficiind și de sprijinul pașei de la Nicopole.  Boierii au fost atrași de partea favoritului sultanului , dar Vlad reușește să mai obțină o victorie pe 8 septembrie cu oastea rămasă, după care trece în Transilvania pentru a se întâlni cu aliatul său Matei Corvin.
Acesta nu l-a sprijinit însă pe Vlad, fiind influiențat și  de o presupusă scrisoare în care domnul muntean ar fi cerut iertare sultanului și s-ar fi oferit să lupte de partea acestuia. În noiembrie 1462 Vlad Țepeș , în loc să primească ajutorul aliatului, a fost arestat, acuzat de trădare și închis la Vișegrad timp de 12 ani, apoi silit să locuiască în apropiere de Buda cu domiciliu forțat. 
Istoricii consideră însă că Matei Corvin știa foarte bine că scrisorile atribuite lui Vlad Țepeș către sultan sunt false (fiind scrise eventual chiar la ordinul său) , dar a considerat că interesul său este să acrediteze versiunea trădării domnitorului muntean pentru a justifica faptul că nu pornește la luptă împotriva turcilor, așa cum se angajase. 
 Vlad a  fost eliberat în 1475 la intervenția lui Ștefan cel Mare, cu care era văr primar. A participat din nou la o campanie antiotomană în Serbia, a recucerit Țara Românească , a fost din nou recunoscut ca prinț al Valahiei, dar a fost asasinat în decembrie 1476 , capul fiindu-i trimis ca trofeu sultanului. Se presupune că trupul său a fost înmormântat la mănăstirea Comana, ctitoria sa. 
Și acum avusese doar o mică gardă compusă din 200 de oșteni moldoveni lăsați de Ștefan cel Mare după ce grosul oștirii moldovene se întorsese acasă. Doar 10 moldoveni au scăpat și s-au întors în Moldova, povestind domnului lor trădarea boierilor munteni.


În timpul ori imediat după campania împotriva Trapezuntului:

Anno 6970 (Cristi 1462) Walachiae Vaivodae per apocrisiarium ininngit, ut ad se venerandum cito veniat, et adolescentes quingentos adducat, annuumque tributum aureorum nummorum decem millia afferat. respondet Walachus aureos se solvendo paratos habere, adolescentes tradere non posse.......his auditis tyrannus exasperatus....mandatque ut tributum afferant: ceteris se prospecturum esse”- 
„Anul 6970 (1462 după Christos) trimite la Voievodul Wlachiei un sol, amintindu-i să vină în grabă la plecăciune  şi să aducă [cu sine] 500 de adolescenti şi tributul ce-l dă în fiecare an,  zece mii de galbeni de aur. Walachul i-a răspuns, galbenii îi are de dat, adolescenţi însă nu poate oferi....auzind tiranul [aici: sultanul] acesta, s-a înfuriat.... aduceţi tributul:celelalte lucruri le voi cerceta eu. ”
(Ducae, Michaelis Ducae nepotis: Historia Byzantina, Bonn 1834, pag.345 – Editat: Immanuel Bekkerus)

În perioada aceeacoroana regatului Ungariei era în posesia împăratul Friedrich de Habsburg. Matthias a fost investit rege prin inthronisatio (aşezare pe tron), deci legitimitatea regelui a depins de recuperarea coroanei. Negocierile erau purtate pentru Matthias, dar fără participarea lui. (Matthias a primit drept de semnătură la 16 iulie 1463).
 Papa Pius al II-lea dezamorsase diferendul (se pare, mai mult pentru a-i permite regelui Matthias de a se implica mai mult în viitoarea cruciadă plănuită de Roma). A trimis diplomaţi pregătiţi la curtea regilor Habsburgi şi, după cinci ani de tergiversări,  Friedrich al III-lea a renunţat la coroană .....pentru suma de 80 000 coroane-aur.Semnătura Wladislaus Dragwlya Woyvoda 

Varsta majoratului sexual in Europa

Vârsta sub care orice act sexual e considerat automat un viol- vârsta consimțământului sexual
Discuții aprinse asupra vârstei minime a consimțământului sexual, în Franța. Diferite cazuri recente care au scandalizat societatea franceză au deschis discuția asupra legiferării în acest domeniu și comparații cu legislația din celelalte țări europene.
Din articolul publicat în Le Parisien putem vedea și unde se situează țara noastră în contextul general al UE.
Toate țările europene, inclusiv Franța au stabilit în codul lor penal o vârstă a majoratului sexual, adică o vârstă de la care un minor poate avea relații sexuale cu un adult fără a se încălca (prin acesta) legea.
Această vârstă nu e aceeași peste tot, după cum se vede și pe harta de mai sus:
Pragul e stabilit la doar 14 ani în Germania, Italia ,Portugalia , Ungaria, Bulgaria, țările din fosta Iugoslavie și țările baltice.
Vârsta de 15 ani a fost stabilită în Franța, Suedia, Polonia, România, Grecia , Danemarca, Islanda
Limita e de 16 ani în Spania, Marea Britanie, Belgia, Olanda, Elveția, Ucraina, Rusia.
Majoratul sexual e stabilit la 17 ani în Cipru și Irlanda, iar în Malta și Vatican nu sunt permise relații sexuale înainte de 18 ani.

Această vârstă limită este aceeași pentru fete și pentru băieți , pentru homosexuali ca și pentru heterosexuali și nu e corelată cu căsătoria (spre deoebire de situația din Yemen și Arabia Saudită).


Dar stabilirea prin lege a „majoratului sexual” trebuie să fie completată cu prevederea legală a vârstei consimțământului sexual.

Într-o țară în care e fixată prin lege vârsta consimțământului sexual, orice adult care săvârșește un act sexual cu un minor ce nu are acea vârstă poate fi urmărit pentru viol, chiar dacă act a fost consimțit de ambii parteneri.
Numeroase țări europene consideră în mod implicit că vârsta majoratului sexual este și aceea a consimțământului sexual, dar alte țări europene au precizat în lege în mod explicit această vârstă.

Astfel, se consideră că un minor poate să consimtă un act sexual la 14 ani în Austria, la 15 ani în Islanda sau în Danemarca, la 16 ani în Marea Britanie și la 17 ani în Irlanda.  Belgia și Spania au stabilit vârsta consimțământului sexual  la 14 și respectiv 12 ani, deși vârsta majoratului sexual e la 16 ani în cele două țări!
În Franța discuția se poartă încă, mai ales în legătură cu cazuri în care, în lipsa legislației explicite, soluțiile juridice sunt controversate. A fost un caz în care un bărbat acuzat în anul 2009 că a violat o fetiță de 11 ani a fost achitat de această acuzație pe motivul că aceasta ar fi consimțit. Dar bărbatul a fost considerat totuși vinovat de „atingere sexuală asupra minorului” .

Pentru a clarifica din punct de vedere juridic acest tip de situații, Marlène Schiappasecretarul de stat pentru egalitatea dintre femei și bărbați în Franța , a declarat că
«sub o anumită vârstă s-ar considera că nu poate fi discuție niciodată asupra consimțământului sexual al unui copil și că orice copil sub o anumită vârstă ar fi considerat din oficiu ca fiind violat sau agresat sexual »
Înaltul Consiliu al egalității preconizează ca această vârstă să fie 13 ani, dar o serie de parlamentari și experții apreciază că vârsta limită ar trebui să fie 15 ani. Iar vârsta medie europeană a maturității afective s-ar situa între 13 și 15 ani”.

Asociația feministă  Les Effronté-e-s a  regretat decizia justiției în cazul fetiței de 11 ani , a cerut fixarea vârstei minime la 15 ani  și a chemat, alături de alte asociații, la o adunare în fața ministerului de justiție.

În proiectul de lege pe această temă va fi cuprinsă și o prelungire a termenului de prescriere a faptei de crimă sexuală asupra minorilor , care ar putea să depună plângeri până la treizeci de ani după majorat, față de 20 de ani, cât este termenul actual ; ar avea de asemenea prevederi legate de hărțuirea  de pe stradă.

Legislația românească
Art. 197 Cod penal și art. 198 Cod penal definesc infracțiunea de viol prin actul sexual efectuat prin constrângerea victimei.

Infracțiunea de act sexual cu un minor prevăzută de art. 198 Cod penal presupune realizarea unui act sexual cu un minor sub 15 ani cu consimțământul acestuia.
Se citează cazuri în care minore de 11 ani au avut raporturi sexuale de bună voie cu unul sau mai mulți bărbați, aceștia fiind inculpați inițial doar pentru act sexual cu minoră, în lipsa dovezilor că ar fi fost vreo constrângere.  Totuși la apel instanța a considerat că în dreptul român se prezumă lipsa totală a discernământului unei persoane până la împlinirea vârstei de 14 ani, drept urmare încadrarea juridică a fost schimbată în „viol” , inculpatul fiind condamnat la 4 ani închisoare și 3 ani de interzicere a unor drepturi, precum și la plata a 50000 de lei daune.

Constatăm că infracțiunea de viol nu a fost pedepsită prea aspru, iar daunele compensate în bani s-au referit nu doar la traumele psihice, ci și la consecințele faptului că a trebuit să se întrerupă o sarcină victimei.

În mod normal și în legislația românească ar trebui să se prevadă explicit care e vârsta minimă a consimțământului sexual. Așteptăm cu interes. duminică, 5 noiembrie 2017

Alimente pentru copii cu arsenic

Un studiu american a găsit numeroase alimente pentru bebeluși contaminate 


Clean Label Project , un organism non-profit a testat 530 de alimente fabricate pentru bebeluși:  hrană  pentru bebeluși, lapte pentru copii, băuturi și gustări.
Rezultatele, publicate pe 25 octombrie 2017  arată că 65% dintre produsele testate conțineau arsenic, 36% aveau plumb, în 58% au găsit cadmiu iar în 10% erau acrylamide.
Toate aceste produse chimice prezintă pericole potențiale pentru sugari.

Mărcile cele mai vândute  în SUA aveau cele mai mari cantități din acele substanțe. În plus, deși peste 60% dintre produse erau declarate ca fiind „fără bisphenol-A”, ele aveau . Cantitățile de contaminanți variau, dar anumite produse conțineaiu până la 600 părți de arsenic la miliard.

Arsenicul este neurotoxic ce poate duce la anomalii ale dezvoltării, la boli cardiovasculare, la diabet, chiar la cancer, conform Organizației mondiale a sănătății. Alimentele pe bază de orez erau cele mai bogate în arsenic. Orezul, chiar bio, absoarbe arsenicul din pământurile contaminate.

În 2016, organismul Food and Drug Administration din Statele Unite a propus o limită de 100 de părți la un miliard de arsenic în cerealele cu orez pentru bebeluși.

O contaminare cu plumb poate duce la QI mai scăzut, o încetinire a creșterii, probleme de comportament, tulburări auditive și anemie.

Clean Label Project a afișat pe situl său web o listă de produse pe care le-a testat, precum și o notă sub formă de stele.

 La Nutrition fr , de unde am găsit informațiile de mai sus, a publicat și un ghid de alimente recomandate pentru copii.

vineri, 3 noiembrie 2017

INDEXUL GLICEMIC SI RISCUL DE CANCER

Indexul glicemic, sarcina glicemică și riscul de cancer 

conform „La Nutrition”

O alimentație care antrenează o creștere cronică a nivelului de zahăr din sânge este asociată cu un risc mai ridicat de anumite tipuri de cancer, în special de cancer colorectal. 
Cele mai multe dintre glucide, mai ales cele rafinate, duc la o creștere a nivelurilor de zahăr și de insulină în sânge, dar această creștere depinde și de alți factori, cum sunt: cantitatea totală consumată și prezența altor nutrienți.
Aceste variații sunt măsurate prin indexul glicemic (IG), care clasifică alimentele glucidice în funcție de capacitatea lor de a crește nivelurile de glucoză în sânge. 
Alimentele cu IG ridicat, de exemplu pâinea albă, sunt digerate rapid și provoacă tot rapid un vârf al nivelului  de glicemie. 
Alimentele cu indice glicemic mic, cum sunt legumele sau pastele, sunt digerate mai lent , ceea ce face ca glicemia să crească gradat (treptat). 

Sarcina glicemică

Sarcina glicemică (SG) reprezintă produsul dintre indicele glicemic (IG) al unui aliment și conținutul său de glucide (carbohidrați) disponibile pe 100 de grame: ea măsoară efectul glicemiant al porției consumate și deci reprezintă un indicator al cererii de insulină din partea alimentației. 

Cancer colorectal, de sân, de endometru, de pancreas

Mai multe studii s-au ocupat de asocierile dintre IG și SG alimentare și riscurile de diferite tipuri de cancer, dar rezultatele au fost amestecate.
Trei meta-analize au găsit că un IG ridicat era asociat cu un risc crescut de cancer colorectal. Meta-analize au arătat de asemenea că IG și SG ridicate erau ușor asociate cu un risc crescut de cancer la sân (după menopauză) și de cancere legate de diabet , în timp ce o SG ridicată era asociată cu un risc crescut de cancer de endometru. Riscurile de a dezvolta alte tipuri de cancer nu păreau să fie influiențate de IG sau de SG. 

Rolurile insulinei și al IGF-1

Cum se explică faptul că alimentele cu indice glicemic ridicat sau mesele cu o sarcină glicemică ridicată pot favoriza cancerul? 

Cercetătorii consideră că niște creșteri cronice importante ale zahărului din sânge antrenează un nivel mereu ridicat de insulină (hiperinsulinemie), apoi o rezistență la insulină cu o supraactivare a ceea ce se numește calea insulinei, care mobilizează mai mulți factori de creștere, cum este IGF-1. 

În practică

Fie că suntem bine sănătoși sau că există o suspiciune de cancer, e bine să ne compunem alimentația astfel încât ea să aibă o sarcină glicemică joasă sau moderată. 

Pentru asta, trebuie să preferăm alimentele care au fost puțin prelucrate /transformate, glucidele puțin rafinate și să limităm (sau chiar să eliminăm) băuturile dulci: băuturile acidulate, sucurile de fructe, cafelele sau ceaiurile îndulcite. 

S-a publicat și un ghid de referință pe acest subiect: „Noul Regim IG”, care promite în același timp pierderea în greutate fără deshidratare și fără pierdere din masa musculară. 

Cele zece reguli ale noului regim IG

1. Cel puțin 3 fructe și 3 legume pe zi.
Fructele și legumele au un rol esențial în acest regin, pentru că au în general un indice glicemic scăzut și în același timp scad senzația de foame. 
Fructele și legumele ar trebui să reprezinte cel puțin jumătate din fiecare masă. 
Un aperitiv din crudități, legume coapte ca garnitură la felul principal și fructe la desert. Se pot lua și mici gustări după amiaza sau în timpul dimineții cu fructe proaspete și uscate. 
Cartofii nu sunt recomandați.
2. Pâine și cereale cu un indice glicemic scăzut sau moderat (sub 55)
Pâinea integrală sau din mai multe cereale , cu maia, orez complet sau orez basmati (chiar și alb). Chiar dacă aceste tipuri de pâine sunt mai scumpe, ele se păstrează mai bine și nu se risipesc și mai ales conțin vitamine și minerale indispensabile.
La micul dejun, se recomandă fulgii de ovăz tradiționali.
3. Legume uscate de două ori pe săptămână
Legumele uscate sunt bogate în fibre, în vitamine și minerale, au un indice glicemic scăzut, aduc puține calorii și alimentează flora intestinală , contribuind la buna sănătate a sistemului digestiv.
4. Nuci și semințe oleaginoase uscate (alune, migdale...) în fiecare zi.
Grăsimile din nuci sunt grăsimi bune, care vor înlocui grăsimile saturate în membranele celulelor organismului. Se pot mânca în salate , în deserturi sau pot constitui o gustare de potolire a foamei.
5. Pește de două ori pe săptămână.
Peștele nu conține glucide. El conține omega-3, care reduce riscul de boli cardiovasculare, ajută la funcționarea creierului și previn depresiile.
6. Carne, ouă de două ori pe săptămână.
Carne roșie pentru femeile între pubertate și menopauză (care au nevoie de mai mult fier) , carne albă de preferință pentru celelalte femei și pentru majoritatea bărbaților. Ouale sunt bune pentru toți. Pentru vegetarieni, fripturile de soia și tofu oferă alternative la carne. Toate aceste alimente au un indice glicemic scăzut.
7. Lactate cu moderație.
Nu mai des decât un produs lactat  la două zile , din pricina efectului marcat asupra insulinelor (lapte sau iaurturi). Brânzeturile nu solicită insulină, dar sunt bogate în grăsimi saturate și deseori prea sărate. 
8. Ulei de rapiță și de măsline , de preferință presate la rece.
Uleiul de măsline suportă bine temperaturi înalte, deci se poate folosi la gătit, iar uleiul de rapiță se poate folosi la salatele de crudități, pentru că e bogat în acizi grași esențiali. 
9. Frugalitate
Să nu așteptăm să fim înfometați ca să ne așezăm la masă dar nici să nu ne ghiftuim. Să folosim farfurii mici, în care să punem porții mici, să mestecăm bine fiecare îmbucătură pentru a evita inconfortul digestiv și pentru a primi semnalul de sațietate .
Să nu uităm să ne hidratăm corect. 
10. Plăcere și bună dispoziție
Corpul uman are nevoie să mănânce alimentele care îi plac și asta într-o ambianță destinsă, senină, fără stres. 
Practicarea unei activități sportive ajută întotdeauna. 

Acest regim duce la pierderea kilogramelor în plus și acestea nu se „pun la loc”. 

Noi îndulcitori: Tagatesse

Tagatesse este fabricat din lactoză, care este zahărul din lapte. Sub acțiunea enzimelor, lactoza este scindată în doi compuși: glucoză și galactoză. Galactoza este apoi transformată în tagatosă. Ea nu aduce decât  1,5 kcal pe gram, față de  4 kcal pe gram pentru zahăr. Are un indice glicemic foarte scăzut. Nu favorizează nici cariile, ba are și un efect similar unui probiotic asupra florei intestinale (favorizează bacteriile bune).  Dar atenție, folosirea lui e abia la început și probabil nu se cunosc urmările folosirii acestui îndulcitor pe scară largă. Se știe totuși că în cantitate mare are efect laxativ. 
Specialiști în nutriție sfătuiesc să ne îndreptăm eforturile spre a mânca mai puține dulciuri, nu să luăm îndulcitori pentru a ne satisface pofta de dulce concentrat. Tagatesse se găsește în țările europene, dar nu și- de exemplu- în Canada.

Dacă vreți să slăbiți cu regimul IG

Regime IG e benefic pentru sănătate , dar poate fi folosit și pentru a slăbi. În acest din urmă caz, regulile sunt mai stricte: 
Regimul se folosește în trei etape. Durata fiecărei etape e variabilă și depinde de numărul de kilograme de care dorim să scăpăm.
  • Primele zile sunt  de ofensivă, prima etapă, servesc la începerea pierderii de greutate , care se dorește a fi suficient de rapidă  pentru a fi încurajantă. Sunt permise doar alimente cu IG foarte scăzut  (<20) În general, prima etapă ar fi de 7 zile. Exemple de alimente cu IG sub 20: mirodenii, majoritatea legumelor, pește, carne, ouă, brânzeturi, ceai, cafea, infuzii de plante 
  • A doua etapă e cea de  destocare , deci a pierderii progresive din greutate până la greutatea dorită. În această etapă se pot consuma doar alimente cu indice glicemic până la 55. Exemple de alimente cu IG;55: paste al dente, linte, mere, pere, portocale, struguri, iaurt natural, fasole albă, ciocolată amăruie, fructoză (zahăr din fructe, legume, carne, pește, ouă, ulei, unt, avocado)

  • O dată ce persoana a atins greutatea dorită, începe etapa de  stabilizare. Sunt permise alimentele cu IG mai mic de 70 , dând prioritate totuși alimentelor cu IG scăzut. Alimentele cu IG peste 70 trebuie să fie consumate extrem de rar.  Exemple de alimente cu IG mediu (55-70): orez basmati, banane, pâine multicereale, paste bine fierte, porumb dulce, ananas, zahăr (zaharoză).  Alimente cu IG ridicat (70): pâine albă sau integrală, cartofi fierți sau prăjiți, cornflakes sau cele mai multe tipuri de cereale pentru micul dejun, orez alb
Obiectivul ar fi scăderea în greutate cu 300-400 g de grăsime pe săptămână fără a pierde apă sau cantitate de mușchi. 
Surse:
Choi Y, Giovannucci E, Lee JE. Glycaemic index and glycaemic load in relation to risk of diabetes-related cancers: a meta-analysis. Br. J Nutr. 2012;108:1934–1947.
Turati F, et al. High glycemic index and glycemic load are associated with moderately increased cancer risk. Mol Nutr. Food Res. 2015;59:1384–1394.
Galeone C, Pelucchi C, La VC. Added sugar, glycemic index and load in colon cancer risk. Curr. Opin. Clin Nutr. Metab Care. 2012;15:368–373.
Mullie P, et al. Relation between Breast Cancer and High Glycemic Index or Glycemic Load: A Meta-analysis of Prospective Cohort Studies. Crit Rev. Food Sci Nutr. 2016;56:152–159.
Wang RJ, Tang JE, Chen Y, Gao JG. Dietary fiber, whole grains, carbohydrate, glycemic index, and glycemic load in relation to risk of prostate cancer. Onco. Targets. Ther. 2015;8:2415–2426.
Ye, Y. et al. Association between dietary carbohydrate intake, glycemic index and glycemic load, and risk of gastric cancer. Eur. J Nutr. (2016)


luni, 25 septembrie 2017

Prognoza meteo pentru iarna 2017-2018

Cum va fi iarna care vine?

S-au făcut deja prognoze, desigur.
La meteo” a publicat prognoza pentru Europa, desigur cu un important grad de aproximare, inevitabil.
Pe hărțile respective putem vedea și cum se crede că va fi vremea și în țara noastră.
Iată deci:
Decembrie 2017 
Zonele colorate cu roșu vor avea temperaturi medii peste media multianuală (cu unul sau două grade) Deci la noi ar fi să fie o vreme mai blândă ca de obicei, cu precipitații mai ales pe zona centrală și sud-estică a țării. 

Ianuarie 2018
Ianuarie ar urma să fie cu multe precipitații la noi , dar cu temperaturi cu un grad peste media obișnuită în partea centrală și estică ( nivelul obișnuit de temperaturi în vestul țării).

Februarie 2018
Februarie ar urma să fie ceva mai cald ca de obicei (cu un grad) și uscat

Martie 2018
Martie ar fi la noi mai rece ca de obicei (cu un grad ) și cu puține precipitații - spre deloc

Nu mai dați crezare zvonurilor alarmiste cu privire la o iarnă foarte aspră!
Să auzim numai de bine!

marți, 12 septembrie 2017

Pensiile militarilor si ale functionarilor

Pensiile militarilor

Se discută mult la noi despre pensii: dacă sunt sau nu sunt bani pentru pensii, dacă pensiile asigură un trai decent după o viață de muncă (despre asta se vorbește mai puțin în mass media) , despre pensiile speciale, pentru categorii speciale și despre vârste speciale de pensionare.
M-am gândit atunci să mă uit cum o fi prin alte state din UE. De pildă, în Franța (dat fiind că acolo legislația în domeniu este publică și poate fi consultată pe internet).
Cum se calculează pensia militară în Franța. În primul rând trebuie spus că militarii sunt considerați în Franța funcționari ai statului (formând o categorie aparte, ce-i drept) și se subordonează legislației pentru pensiile funcționarilor statului.

Pensia întreagă pentru funcționari civili și militari (în Franța).

Pensia întreagă pentru funcționari civili și militari se ridică 75% din venitul mediu încasat pe ultimele 6 luni, în afară de prime. 
Anumite prime sunt totuși luate în calcul: e vorba despre indemnizațiile speciale pentru jandarmi și polițiști.
Această sumă se încasează dacă s-a cotizat în regim de funcționar public.
Prin urmare, spre deosebire de situația de la noi, militarii francezi cotizează pentru pensie la fel ca și ceilalți funcționari , iar calculul pensiei se face asemănător cu calculul pentru ceilalți funcționari ai statului.

Pensia  « proporțională »

Dacă durata de serviciu a fost mai mică decât durata de asigurare cerută pentru generația respectivă,(căci durata s-a mărit în ultimii ani)  pensia va fi redusă proporțional cu durata efectiv validată. 

Scăderea pensiei funcționarilor militari pentru ieșirea anticipată la pensie

  • Pentru militarii a căror limită de vârstă (pentru ieșirea la pensie) este mai mare sau egală cu  57 de ani și care ies la pensie după 52 de ani, condițiile de de descreștere sunt aceleași ca și pentru funcționarii civili (n-are rost să prezentăm toate detaliile). 
  • Pentru militarii a căror limită de vârstă e mai mică de 57 de ani și care ies la pensie (adică cer să fie în retragere) înainte de 52 de ani, se scade la pensie câte  1,25% pentru fiecare trimestru lucrat în minus. .
Numărul de trimestre lipsă se calculează comparând:
- numărul de trimestre necesare pentru a ajunge la  19,5 ani de serviciu pentru cei care nu sunt ofițeri și 29,5 ani pentru ofițeri. 

Prin urmare ofițerii francezi trebuie să fie în serviciul activ minim 29,5 ani ca să primească pensia întreagă, iar subofițerii pot ieși mai repede la pensie- după 19,5 ani de serviciu activ. 

Creșterea pensiei pentru funcționarii civili și militari.

Se aplică o majorare de 1,25% se aplică la pensie pentru fiecare trimestru lucrat peste vârsta cerută pentru pensie. (Pentru trimestrele lucrate înainte de 2009 se aplică o majorare de doar 0,75% pentru trimestrele lucrate suplimentar)   

De notat: reținerea pentru pensie , care era în anul 2011 de 8,12%, e prevăzută a ajunge la 10,55%.
Cumulul pensiei militare cu alte venituri.
Pensia militară se poate cumula, în Franța, cu alte pensii, adică:
  • pensia militară de invaliditate
  • venituri provenite dintr-o activitate într-un sector privat
  • venituri din activități plătite de unul dintre următorii angajatori: administrațiile de stat sau societățile publice care nu au caracter industrial sau comercial sau societăți spitalicești ori asimilate acestora. 
Există însă o condiție: suma brută a veniturilor să nu fie mai mare decât cu o treime față de suma brută a pensiei militare , altfel excedentul se deduce din pensie

Acum putem face o comparație cu sistemul de pensii de la noi.

Ce părere aveți?