Se afișează postările cu eticheta noul cod civil. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta noul cod civil. Afișați toate postările

duminică, 10 martie 2013

Pensie de intretinere pentru sot sau sotie dupa divort

Despăgubiri celuilalt soţ, după divorţ


Divorţul în trei paşi

ŞI DIVORŢUL SE ÎNVAŢĂ, NU-I AŞA?

Divorţul prin acord, conform noului cod civil:


1. Soţii trebuie să se înţeleagă în toate detaliile. 

Adică, dacă nu s-au putut înţelege în căsnicie, trebuie să se înţeleagă acum pentru divorţ (asta, dacă vor să termine treaba în 30 de zile, doar la notar, indiferent de durata căsătoriei sau de existenţa copiilor)
Soţii trebuie să convină asupra tuturor aspectelor referitoare la: numele de familie pe care să îl poarte după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, stabilirea locuinţei copiilor după divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre parintele separat şi fiecare dintre copii, precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învaţătura şi pregatirea profesională a copiilor.


2. Depunerea împreună a cererii de divorţ prin acord

Cererea se depune la primăria unde s-a încheiat căsătoria, sau la un notar public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor.
După înregistrarea cererii, urmează un termen de reflecţie de 30 de zile.
La notarul public, cererea de divorţ se poate depune şi prin mandatar cu procură autentică

3. Divorţul propriu-zis

După expirarea termenului de 30 de zile, soţii se prezintă personal în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public, care verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat.

Se va elibera certificatul de divorţ fără să se facă vreo menţiune cu privire la culpa soţilor.

Dacă soţii nu se înţeleg, notarul public emite o dispozitie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată.  
Soluţionarea cererilor privind alte efecte ale divorţului asupra cărora soţii nu se inteleg este de competenta instanţei judecatoresti . În astfel de cazuri, soţii nu pot obiecta, dar se pot adresa, pe cale separată, instanţei competente pentru prejudiciului prin refuzul abuziv al ofiţerului de stare civilă sau notarului public de a constata desfacerea căsatoriei prin acordul soţilor.


Custodia copiilor dupa noul cod civil


După noul Cod Civil se schimbă radical în România divorţul şi obţinerea custodiei copiilor Părinţii care divorţează vor avea prin lege custodia comună a copiilor rezultaţi din căsătorie.

Fetiţele şi băieţii de peste 10 ani pot fi întrebaţi de judecători la cine ar prefera să stea.

Custodia comună se va aplica de la 1 octombrie, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Civil. Soţii care divorţeaza vor hotărî împreună atât în privinţa educaţiei, a timpului liber cât şi a activităţilor extraşcolare.

În cazul în care intr-o familie există doi copii, în urma divorţului, domiciliul celor mici poate fi diferit, dar autorităţile spun că nu este bine ca ei să fie despărţiţi. Mama poate primi un copil, tatăl pe celalalt, dar şederea micuţilor trebuie să alterneze: împreună când la mama, când la tata.


Dacă unul dintre părinţi nu respectă condiţiile stabilite de comun acord, atunci se ajunge în instanţă. Iar judecatorii vor stabili dacă se revine la custodia unică. Statisticile arată că până acum în peste 95% din cazuri copiii erau încredinţaţi mamei.

Divorţul ar putea fi finalizat în doar 30 de zile, dacă soţii se înţeleg cu privire la toate aspectele separaţiei. În acelaşi timp, se prevede acordarea de despagubi soţului prejudiciat şi posibilitatea soţilor divorţaţi anterior datei de 1 octombrie de a solicita de acum custodia comună a copiilor. În plus, conform noilor reglementări, dacă soţul care a inaintat cererea de divorţ decedează în timpul procesului, moştenitorii săi pot cere instanţei pronunţarea divorţului.

vineri, 8 februarie 2013

Contract de inchiriere conform noului Cod Civil


Contractul de închiriere devine titlu executoriu

În noul Cod civil,  contractele de închiriere încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege
Condiţii necesare:
·         Contractul semnat să fie înregistrat la organul fiscal
Procedura de înregistrare
a)    Pentru persoane juridice

·         Se depune „Declarația de înregistrare a contractelor de locați­une“,în 2 exemplare, prin poştă (cu confirmare de primire) sau direct.
b)   Pentru persoane fizice

·         Se depune contractul de locaţiune (închiriere) la organul fiscal în a cărui rază fiscală locuieşte proprietarul (sau la organul fiscal în a cărui rază e spaţiul închiriat, dacă proprietarul nu e rezident), în maxim 15 zile de la semnare, în original şi copie.
·         Se depune şi „Declarația privind venitul estimat/norma de venit“ (formular 220).
Titlul executoriu. Executarea silită
Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. Constituie titluri executorii hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare, respectiv înscrisuri cărora legea le recunoaşte forţa unor titluri executorii.
În noul cod civil, deci, pe lângă contractele „în formă autentică”, sunt titluri executorii şi contractele sub semnătură privată ce au fost înregistrate la Fisc ca mai sus.
Prin urmare, dacă chiriaşul nu plăteşte chiria sau nu vrea să părăsească locuinţa după expirarea contractului de închiriere, proprietarul poate cere direct executarea silită a chiriaşului.
Cererea de executare silită şi contractul de închiriere se depun la executorul judecătoresc competent  (cel din circumscripţia curţii de apel din raza teritorială a imobilului închiriat). Acesta solicită în maxim 5 zile instanţei încuviinţarea executării silite. Instanţa încuviinţează printr-o încheiere fără citarea părţilor, în maxim 7 zile de la înregistrarea cererii.

Dacă cererea se respinge de instanţă, creditorul poate face recurs în 5 zile de la comunicare.
Chiriaşul ar putea invoca, într-o eventuală  contestaţie la executare, motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului privind plata chiriei, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.

Concluzii

Înregistrarea la Fisc a contractului de închiriere protejează pe proprietari de abuzuri din partea chiriaşilor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alta informatie utila:

Cum vorbesti cu un operator la *222 la Vodafone

Incercaţi combinaţia următoare:
1330

Primul '1' este 'factură şi servicii', iar ultimul '3' este pentru servicii active pe cont. Dacă intercalează tot felul de reclame în meniu, trebuie să le ascultaţi şi să apăsaţi tasta corespunzătoare pentru a sări peste ele.