Se afișează postările cu eticheta calcul taxa. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta calcul taxa. Afișați toate postările

sâmbătă, 16 martie 2013

Noua taxă- timbrul de mediu


Timbrul de mediu

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule şi Normelor de aplicare  aprobate prin HG nr. 88/2013, publicată in Monitorul Oficial nr. 137 din 14 martie 2013.
 Intră in vigoare pe 17 martie 2013.

Se calculează la Fisc:

  • în cazul persoanelor fizice — organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana isi are domiciliul;
  • în cazul celorlalti contribuabili (persoane juridice,  persoane fizice care desfasoara activităţi independente sau exercită profesii liberale)— organul fiscal în a carui evidenţă contribuabilul este inregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.
Documentele necesare pentru calculul timbrului de mediu
  • ·         Cerere:
  • Cartea de identitate a vehiculului (pentru cele luate în leasing, în locul cărţii de identitate a vehiculului, trebuie prezentat un document care să conţină elementele necesare calculului timbrului);
  • Documente care atestă dobândirea autovehiculului;
  • În cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei inmatriculări a acestora;
Documentele trebuie prezentate în copie şi în original, însă cele in originial se restituie contribuabilului imediat dupa verificarea conformităţii 

Se emite decizia cu suma de plată în două zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei. (Pentru maşinile luate în leasing -  5 zile lucratoare) .

În ce situaţie se plăteşte
Se  va fi platit, o singură dată, în următoarele situaţii:
  • când autoturismul este înmatriculat pentru prima dată în România
  • cand autoturismul este reintrodus în parcul auto national, in cazul in care la momentul scoaterii sale din parcul auto national, proprietarului I s-a restituit valoarea reziduală a timbrului
Când se plăteşte
  • cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate
Cum se calculează

Se calculează in euro, dar se plăteşte in lei, la cursului de schimb stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În 2013, cursul de schimb valutar utilizat este de 4,5223 lei/euro.

Modul de calcul


Pentru autoturismele cu norme de Euro 5 sau Euro 6,

Suma de plata = [(A x B x (100-C)]/100, unde:
A = nivelul emisiilor de CO2, exprimata in grame /km, mentionate in cartea de identitate a autovehiculului;
B= valoarea emisiilor de CO2, exprimata in euro/l gram km, prevazuta in anexa nr. 1;
C = cota de reducere a timbrului, prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 3;

Pentru autoturismele Euro 3 si Euro 4,

 Suma de plată = [(A x B x (100-C)]/100, unde:
A = nivelul emisiilor de CO2, exprimată în grame /km, menţionate în cartea de identitate a autovehiculului;
B= valoarea emisiilor de CO2, exprimată în euro/l gram km, prevazută în anexa nr. 1 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scanteie şi prevazută în anexa nr. 2 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare;
C = cota de reducere a timbrului, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3;


Pentru autoturismele non-euro, Euro 1 sau Euro 2

Suma de plată =  = [(E x D x (100-C)]/100, unde:
C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana nr 2 din Anexa nr 2;
D = cilindreea – capacitatea cilindrică, exprimată în centimetri cubi, specificată în certificatul de înmatriculare a autovehiculului sau în cartea de identitate a autovehiculului;
E = timbrul de mediu, prevăzut în coloana nr. 3 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie şi prevazută în coloana nr. 4 din anexa nr. 4  pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare;Unde se achită

La unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, în contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule ", codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice.

(Prin virament sau în numerar)

Anexele cu variabilele de calcul
Anexa 1 
Anexa 2 

Anexa 3 
Anexa 4
Anexa 5 
Anexa 6