vineri, 27 noiembrie 2020

Conformitate europeana sau China Export?

Cum știm ce înseamnă CE?Marca „Conformitate Europeană” (CE) e vizibilă pe multe produse în UE  dar și în America de Nord.
Dar uneori vedem exact aceleași litere care înseamnă....China Export!
Literele sunt scrise la fel, doar că distanța dintre ele diferă.
Marcajul CE este cerut pe anumite produse vândute în Spațiul economic european (EEE). E vorba de unele categorii de conformitate care acoperă unele produse.Pentru cele mai multe dintre produse, întreprinderile n-au nevoie să recurgă la inspectări din exterior pentru a folosi această marcă. Pentru produsele care necesită marca, întreprinderile trebuie să se asigure că produsul lor corespunde cu normele aplicabile prin teste, să dea o declarație și apoi pot pune marca pe produsul lor. Anumite categorii, cum ar fi dispozitivele medicale au nevoie de teste făcute de un terț acreditat numit „organism notificat”.
Pentru ca un dispozitiv medical să poată primi marcajul CE, cei care l-au conceput trebuie să arate eșantioane și documente tehnice pentru inspectarea externă de către numeroase organisme notificate.  Aceste organisme examinează documentația produsului și rapoartele de încercări sau efectuează încercări proprii pentru a verifica dacă produsul este conform cu reglementarea. Pe macajul pus pe dispozitivele medicale se vede alături de literele CE și numărul de identificae a organismului notificat care a efectuat certificarea.

Dar literele CE dispuse mai aproape una de alta arată că produsul a fost fabricat în China. 
Nu e nici o înregistrare, nu e nevoie de teste sau de audit pentru ca acele litere să fie puse pe produs. Marca poate fi folosită de către toți fabicanții chinezi. 

Având în vedere că cele două mărci, foarte asemănătoare, au semnificații foarte diferite, e bine să fin atenți la modul în care sunt așezate cele două litere una față de alta, ca să știm ce semnifică ele.

În cazul mărcii „Conformitate europeană”, litera E este mai distanțată le litera C astfel încât ar fi tangentă la cercul în care se înscrie litera C (așa cum se vede în desen).
În cazul mărcii „China Export”, litera E începe chiar acolo unde se termină litera C.
Ați prins mișcarea? 


Niciun comentariu: