marți, 19 ianuarie 2016

Acoperisul de la Arena Nationala

Problema copertinei usor de rezolvat!
De multă vremese discută aprins în mass media despre aptul că Arena Națională nu are aviz ISU, în ciuda imensei sume de bani ce a fost cheltuită pentru acest stadion.
Aud tot felul de discuții abracadabrante: unul vrea să se ducă în Germania să se certe cu cineva de acolo, altul găsește că legislația românească ar trebui să fie schimbată de urgență ș.a.m.d.
După umila mea părere, problema e simplă și se poate rezolva rapid, dacă se dorește.
(Nu pot înțelege de ce nu s-a rezolvat încă, dar...în fine, cineva ar trebui să răspundă și la această întrebare).

Care e rezolvarea? Citirea legislației, care e foarte clară și aplicarea ei!
Concret:
Legea nr.10/1995-„Legea calității”  (ce a fost actualizată în mai multe rânduri nu vă mai plictisesc cu asta), precizează în articolul 12:
ART. 12 Agrementele tehnice pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții stabilesc, în condițiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, condițiile de fabricație, de transport, de depozitare, de punere în operă și de întreținerea a acestora.  La lucrarile de construcții care trebuie să asigure nivelul de calitate conform cerințelor esențiale se vor folosi produse, procedee și echipamente tradiționale, precum și altele noi pentru care există agremente tehnice corespunzatoare. 
În continuare se enumeră responsabilitățile celor care colaborează la execuția clădirii: beneficiar, proiectant, verificator de proiect, constructor, pentru ca nivelul de calitate să fie respectat.
Bun, deci dacă vrem să folosim un material nou (care nu e tradițional) și pentru care nu există agrement tehnic în România, ce e de făcut? Simplu! Se agrementează produsul, în conformitate cu Regulamentul stabilit prin HG 766/1997 completat cu HG 675/2002, unde se precizează ce este agrementul tehnic pentru materiale de construcții și cum se obține el.
Nu vă mai plictisesc cu definiții, important este că:
Art. 3. - Existenţa agrementului tehnic, elaborat conform prevederilor prezentului regulament, constituie o condiţie obligatorie pentru furnizarea şi utilizarea produselor noi pentru construcţii. Produsele care provin din ţări dezvoltate industrial şi au la bază reglementări tehnice sau agremente tehnice naţionale vor fi tratate corespunzător în cadrul acţiunii de elaborare a agrementelor tehnice, prin luarea în considerare a prevederilor din documentele respective, cu adaptările impuse de condiţiile seismice, climatice sau de altă natură din ţara noastră.
Art. 4. - Agrementele tehnice se eliberează de organismele abilitate, stabilite prin prezentul regulament, la solicitarea fabricanţilor sau a furnizorilor împuterniciţi de aceştia, la care se pot asocia şi agenţi economici executanţi de lucrări de construcţii. 
E clar, nu?
E obligatoriu ca produsele pentru construcții să aibă agrement tehnic, dar agrementul se obține foarte simplu, apelându-se la unul dintre „organismele abilitate” din țara noastră, la solicitarea furnizorilor de materiale sau /și a constructorului. Ba mai mult, dacă produsul este deja agrementat într-una dintre țările dezvoltate, se va ține seama de prevederile din respectivele documente, verificându-se însă dacă acestea sunt integral valabile și în condițiile de la noi.

De ce nu s-a făcut asta până acum? De ce se lamentează toată lumea la posturile de televiziune, în loc să agrementeze tehnic faimoasa membrană folosită la acoperiș?

Desigur, s-au comis până acum mai multe ilegalități: prima este aceea că s-a folosit un material ce nu avea agrement tehnic în România, așa cum prevede legislația.
Apoi a fost ilegală funcționarea fără a exista avizele necesare. Toate acestea ar fi trebuit să fie observate de beneficiar și de către organele de control (la nivel de proiect, execuție, recepție a lucrării) abilitate și care ar trebui să răspundă acum pentru cele întâmplate.

Și cum se poate ieși din impas? 

Evident, prin agrementarea tehnică în România a materialului pus deja în operă. 

Dar, liniștiți-vă, nu vă taie nimeni capetele la INCERC! Cei obligați prin lege trebui să solicite și să plătească agrementarea tehnică necesară. Nici o grijă, nu e o sumă care să îi „dea pe spate” mai ales după ce au încasat atâția bani aiurea. După aceea se va verifica dacă proprietățile acecstui material corespund cerintțelor de siguranță la foc , de izolare hidrofugă și de rezistență  pentru a se obține avizul de funcționare  ISU. Desigur trebuie să se obțină toate avizele și autorizații necesare, ca să nu auzim după ceva vreme că faimoasa arenă, exorbitant de scumpă, nu corespunde la alte cerințe de calitate. Asta trebuia făcut din capul locului, înainte de a se folosi materialul la copertină, dar acuma...ce să facem...să se facă măcar acum!
Toate astea, presupunând, desigur, că materialul corespunde cerințelor pentru un stadion de fotbal,unde se mai desfășoară și spectacole.
Dacă mateialul nu corespunde, de fapt, cerințelor (și poate acesta e motivul pentru care cei care erau obligați prin lege să se ocupe de obținerea agrementului tehnic nu au făcut-o) atunci...lucrurile sunt dintre cele mai grave!
Mai ales că deja s-a putut observa cum plouă prin ea (atunci când...fatalitate! Plouă afară!)
Ni se spune mereu că acest stadion e foarte asemănător cu unul din Germania, care a costat însă mult mai puțin. Oare cine ar trebui să răspundă pentru costul neverosimil de mare al construcției de la noi?  De asemenea, aș fi curioasă să aflu dacă și prin acoperișul stadionului din Germania plouă în șuvoaie. Pentru că nu contează doar materialul din care e făcut acoperișul, mai contează și detaliile de execuție. Respectiv, în acest caz se pare că dimensiunea gurilor de scurgere aste prea mică. Păi să le mărească, ce mai stau?
Iar noi să aflăm  cum se recuperează banii ce s-au cheltuit la noi nejustificat precum și pierderile din pricina nefolosirii Arenei.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
5.02.1016
Mai bine mai târziu decât niciodată!
E drept că foarte târziu, dar în sfârșit aflăm din mass media că faimosul material folosit la acoperișul Arenei va fi testat pentru a primi agrement tehnic în România. Iar apoi, desigur, se va verifica dacă acele caracteristici ce vor fi constatate la probele tehnice corespund cu cerințele pentru acoperișul în cauză. Adică, ce vă spuneam pe 19 ianuarie - acum 17 zile.  
Doar că testarea se va face peste două săptăâni, pentru că în acest interval materialul va fi ținut în condiții precizate de nomative pentru a se stabili apoi comportamentul său la foc . 
Firește, și acum 17 zile  ar fi fost târziu, fiindcă această agrementare ar fi trebuit să fie făcută ÎNAINTE de a fi pus materialul în operă, dar oricum, nu s-ar mai fi pierdut ÎNCĂ 17 zile..
În Fine, mult a fost, puțin a rămas, o să aflăm în fine dacă materialul e corespunzător.
Acuma, vă dați seama și de uriașa presiune care va fi pe umerii celor care vor efectua testarea, în condițiile în care se știe că materialul a fost deja pus în operă și de rezultat depinde o uriașă investiție făcută pentru stadionul pentru care s-a demolat stadionul vechi.

De ce nu s-o fi solicitat totuși agrementul tehnic la timp, adică înainte de folosirea lui , ca să nu se încalce legislația?
Și de ce s-o fi tergiversat atât de mult solicitarea acestui agrement tehnic și după izbucnirea scandalului, în timp ce Arena fusese închisă?.

Niciun comentariu: