sâmbătă, 11 ianuarie 2014

Declarare şi mod de calcul CASS pentru PFA


Cum se declară CASS de către persoanele fizice autorizate Începând cu data de 01.07.2012, Contribuţiile sociale se plătesc la ANAF (administraţiile financiare în raza cărora îşi are domiciliul fiscal contribuabilul) - conform art. V din OUG 125/2011.


Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sănătate pentru persoanele cu statut de PFA o constituie diferenţa dintre venitul brut (total venituri încasate) şi cheltuielie deductibile (cele efectuate în scopul realizării veniturilor impozabile), exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale (art. 296^22 alin. (2)), stabilită de organul fiscal pe baza declaraţiei de venit estimat, depusă de contribuabil ( art. 296^24 alin. (2)) din Codul fiscal.).
 ¤ Dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară.

Cota CASS este de 5.5%.

Contribuabilii fac plăţi anticipate privind contribuţia la sănătate pe baza declaraţiei de venit estimat 220 sau pe baza normelor de venit, în baza deciziei de impunere emisă de organul fiscal - Formular 620 - Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate", cod 14.13.02.15. 
În decizia de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar, iar plata se efectueaza trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

În cazul impunerii în sistem real, obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănatăte se determină pe baza declaraţiei privind venitul realizat (formularul 200), ca diferenţă dintre venitul brut (total venituri încasate) şi cheltuielie deductibile (cele efectuate în scopul realizarii veniturilor impozbile), exclusiv cheltuielile reprezentind contribuţii sociale, la care se aplica cota de 5.5%.

Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.

În concluzie:

-      Contribuţia de sănătate se calculează  pe baza venitului net estimat declarat prin formularul 220;
-      Regularizarea se face la sfârşitul anului, pe baza venitului net realizat declarat prin formularul 200.

Ştiam toate acestea de anul trecut.
Numai că formularul 200 de anul acesta e puţin modificat la partea de jos, ceea ce presupune un calcul puţin mai alambicat.

Partea de jos a primei pagini din formularul 200 din 2014
Un exemplu: 
La partea de jos a formularului 200, se trece venitul brut - să zicem 1000 de lei.
Presupunem că avem cheltuieli deductibile (în afară de CASS) de 300 de lei.
Aplicăm cota de 5,5 % din (venitul brut - cheltuieli deductibile) = 0,055 x 700= 38,5 lei.
Cum formularul nu are rubrică pentru subdiviziunile leului, rotunjim în plus la 39 de lei, ca să nu fim acuzaţi de evaziune fiscală. 
Adunăm 39 de lei la celelalte cheltuieli deductibile şi obţinem suma de 339 de lei total cheltuieli deductibile, pe care o scădem din venitul brut, pentru a obţine venitul net.
Cota de contribuţii sociale (în cazul nostru 39 lei)  e evidenţiată separat  pe rândul 2.1.
Rezultă venitul net anual de 661 lei. (În exemplul nostru).

Sper că n-am greşit nimic, dacă nu e bine vă rog să mă corectaţi 

3 comentarii:

Anonim spunea...

La contributii obligatorii intra si sanatatea si cas-ul.

Anonim spunea...

La rd. 2.1. Contribuții sociale obligatorii, potrivit legii, se înscrie suma reprezentând contribuția de asigurări sociale plătită potrivit legii  şi plățile anticipate efectuate reprezentând contribuția de asigurări 
sociale de sănătate, deduse potrivit legii. Deci, se scrie ce am platit in cursul anului 2013, adica plata aferenta anului 2012 si aniticpat pe 2013. Noi nu avem de calculat nimic.

persoana spunea...

E clar ca trebuie sa ne calculam venitul net, scazand asa cum s-a aratat cheltuielile deductibile din venitul brut, apoi CASS 5,5% din ce ramane si ramane venitul net. Asta nu e un calcul?