vineri, 13 septembrie 2013

Produse scutite de vama

La ce nu platim vama daca primim colete din afara Uniunii Europene

conform cu
REGULAMENTUL (CE) NR. 1186/2009 AL CONSILIULUI
din 16 noiembrie 2009de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale
             (Am extras capitolele ce privesc trimiterile către cetăţenii particulari, în scop necomercial. Adică să ştim la ce nu trebuie să plătim vamă dacă primim colete personale din afara Uniunii Europene)
CAPITOLUL  V
Trimiteri cu valoare nesemnificativă
Articolul  23
(1) Se admit cu scutire de taxe la import, sub rezerva articolului 24, transporturile compuse din mărfuri cu o valoare neglijabilă care se expediază direct dintr-o ţară terţă unui destinatar care se află în Comunitate.
(2) În sensul alineatului (1), prin „mărfuri cu o valoare neglijabilă” se înţeleg mărfurile a căror valoare intrinsecă nu depășește 150 EUR în total pe transport.
Articolul 24
Scutirea de taxe vamale nu se aplică:
(a) produselor alcoolice;
(b) parfumurilor și apelor de toaletă;
(c) tutunului sau produselor pe bază de tutun.

CAPITOLUL  VI
Transporturi adresate de la o persoană particulară la alta
Articolul  25
(1) Sunt admise cu scutire de taxe de import, sub rezerva articolelor 26 și  27, mărfurile conţinute în transporturi adresate dintr-o ţară terţă de către o persoană particulară unei alte persoane particulare aflate pe teritoriul vamal al Comunităţii, atâta timp cât este vorba despre importuri fără caracter comercial.
Scutirea prevăzută la prezentul alineat nu se aplică transporturilor provenite din insula Heligoland.
Articolul  26
(1) Scutirea de taxe menţionată la articolul 25 alineatul (1) se aplică la o valoare de 45 EUR pe transport, inclusiv valoarea mărfurilor menţionate la articolul 27.
(2) Atunci când valoarea globală a mai multor mărfuri depășește, pe transport, valoarea indicată la alineatul  (1), se acordă scutire de taxe până la suma acestei valori pentru mărfurile care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutirea respectivă, dat fiind că valoarea unei mărfi nu se poate fracţiona.
Articolul 27
În ceea ce privește mărfurile enumerate în continuare, scutirea de taxe menţionată la articolul 25 alineatul (1) se limitează, pe transport, la cantităţile stabilite pentru fiecare dintre acestea:
(a) produse din tutun:
     — 50 de ţigarete;
     — 25 de cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare);
     — 10 trabucuri;
     — 50 de grame de tutun de fumat; sau
     — o combinaţie proporţională a acestor produse diferite;
(b) alcool și băuturi alcoolice:
     — băuturi distilate și băuturi spirtoase cu o tărie alcoolică mai mare de 22 % vol; alcool etilic nedenaturat de 80 % vol și mai mult: 1 litru; sau
     — băuturi distilate și băuturi spirtoase, aperitive pe bază de vin sau de alcool, tafia, saké sau băuturi similare cu o tărie alcoolică de 22 % vol sau mai puţin; vinuri spumante, vinuri licoroase: 1 litru sau o combinaţie proporţională a acestor produse diferite; și
     — vinuri ușoare: 2 litri;
(c) — parfumuri: 50 de grame; sau
     — apă de toaletă: 0,25 litri.
CAPITOLUL  X
Bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor
Articolul  41
Bunurile aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă sunt admise cu scutire de taxe la import, cu condiţia ca astfel de importuri să fie scutite de taxa pe valoarea adăugată (TVA) în temeiul legislaţiei naţionale adoptate în conformitate cu Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din ţări terţe .
Bunurile importate în teritoriile enumerate la articolul  6 alineatul (1) dinDirectiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată fac obiectul acelorași dispoziţii privind exonerarea de taxe ca și bunurile importate în orice alte părţi ale teritoriului statului membru în cauză.
CAPITOLUL  XI
Materiale educaţionale, știinţifice și culturale; instrumente și aparate știinţifice
Articolul  42
Materialele educaţionale, știinţifice și culturale enumerate în anexa  I sunt admise cu scutire de taxe la import, indiferent de identitatea destinatarului și de scopul în care vor fi folosite aceste materiale.
Articolul  43
Materialele educaţionale, știinţifice și culturale enumerate în anexa II sunt admise cu scutire de taxe de import, cu condiţia ca ele să fie destinate:
(a) fie organizaţiilor sau instituţiilor de învăţământ, știinţifice și culturale de stat;
(b) fie organizaţiilor sau instituţiilor din categoriile specificate în dreptul fiecărui articol din coloana 3 a anexei II, cu condiţia ca acestea să fi fost autorizate de către autorităţile competente ale statelor membre să primească asemenea articole scutite de taxe vamale.
Articolul  44

(1) Se admit cu scutire de taxe la import, sub rezerva articolelor 45-49, instrumentele și aparatele știinţifice care nu sunt reglementate de articolul 43 și care sunt importate exclusiv în scopuri necomerciale

2 comentarii:

Petrus spunea...

Bine de stiut, ca altfel te trezesti ca cine stie cat te pun sa platesti....

anunturi gratuite spunea...

fiti atent ce cumparat. am cumparat si eu niste produse din un site de anunturi gratuite din eu ama avut multe proplema.. multumim pentru articol