joi, 25 iulie 2013

Cum putem sa muncim legal in Italia


Italia a deschis piaţa muncii pentru români

Începând cu 01.01.2012 ne putem angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni, fără să mai fie necesară obţinerea unei autorizări de angajare.

Formalităţi de îndeplinit

-               Se obţine de la autoritatea competentă (Agenzia delle Entratecodul fiscal (codice fiscale);
-         Cu cel puţin o zi înainte de începerea propriu-zisă a muncii, angajatorul este obligat să transmită comunicarea obligatorie cu privire la începerea raportului de muncă la centrul pentru plasare în muncă competent/”centro per l’impiego” şi la institutele de protecţie socială competente (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială - I.N.P.S. şi Institutul Naţional pentru de Asigurare împotriva Accidentelor de muncă şi Bolilor Profesionale - I.N.A.I.L.), în conformitate cu prevederile legislaţiei italiene din domeniu;
-          Trebuie să cerem înscrierea în Registrul de evidenţă a populaţiei/”anagrafe” de la nivelul Primăriei locale, în caz de şedere mai mare de 3 luni.

Riscurile muncii ilegale ("la negru")

-           dificultăţi la înscriea la Registrul de evidenţă a populaţiei (Anagrafe) şi în a obţine dreptul de şedere, pentru perioade mai mari de trei luni;
-         lipsa de protecţie socială; nu se poate beneficia de prestaţiile oferite de sistemul de securitate socială: alocaţia pentru nucleul familial, indemnizaţia de maternitate (în cazul femeilor), ajutorul de şomaj, pensia (neincluderea în stagiul de cotizare a perioadei lucrate), asistenţă medicală (în natură) în caz de boală, etc.;
-            retribuţii şi drepturi reduse faţă de cele stipulate în contractul colectiv de muncă aplicabil;
-            poate să nu fie respectat programul de lucru şi timpul de odihnă legal;
-            angajare sub nivelul  de calificare şi pregătire;
-            instabilitate crescută a locului de muncă;
-          e posibil să nu fie asigurate măsuri de protecţie şi securitate a muncii, ceea ce poate cauza producerea unor grave accidente de muncă soldate în anumite cazuri cu decesul victimelor;
-        dificultăţi foarte mari în a obţine recunoaşterea drepturilor cuvenite în urma muncii prestate şi în a reclama angajatorul pentru nerespectarea reglementarilor în domeniul muncii,

-           risc crescut de a deveni victime ale exploatării şi traficului de fiinţe umane.
========================================================================================
Update 26.03.2015
La Florența se experimentează Anagrafe on-line. Disponibil pentru cei care trăiesc în afara orașului sau în străinătate
Serviciul demografic al orașului Florența (Firenze) a lansat experimental înregistrarea „la distanță” a actelor necesare pentru obținerea dreptului de ședere pe mai mult de trei luni. 
Modalitatea  prevăzută  este, în esență:   elaborarea on-line a formularului de pre-înregistrare, semnătura lui cu semnătură electronică calificată și expedierea ulterioară a formularului (semnat digital), prin e-mail la certificazioni.anagrafestatocivile@pec.comune. fi.it; sau completarea formularului de pre-înregistrare on-line și trimiterea prin  Cecpac sau Pec Id (de exemplu) , cutiile poștale certificate cu identificarea prealabilă a proprietarului. 

Niciun comentariu: