duminică, 21 iulie 2013

consultare pentru noua constitutie

Chestionar trimis alegătorilor unguri înainte de adoptarea modificărilor la constituţie

Cum s-a procedat în Ungaria?


6 personalităţi , printre care preşedintele Academiei ungare de ştiinţe, un istoric ce e şi deputat european, un jurist , judecător constituţional şi politicieni de marcă, au fost însărcinaţi cu redactarea unor modificări ale constituţiei.

În februarie 2011, guvernul a trimis un chestionar cu 12 întrebări legate de viitoarea constituţie, către 8 milioane de alegători unguri. Întrebările puse erau:

Constituţia trebuie să :

1.    vorbească de oblgaţiile civice (91% răspunsuri  « da » )
2.    limiteze îndatorarea statului (92% răspunsuri  « da », 53% pentru limitare fără excepţii şi 39 % pentru excepţii în timp de criză )
3.    apere valorile « ca: familia, ordinea, căminul, munca, sănătatea» (91% răspunsuri  « da » )
4.    voturi suplimentare pentru părinţi (74% răspunsuri  « nu» )
5.    împiedice impozitarea cheltuielilor pentru creşterea copiilor (72% răspunsuri  « da » )
6.    să asume „ obligaţiile faţă de generaţiile viitoare” (86% răspunsuri  « da » )
7.    să nu mai facă posibilă «o participare pe pieţele publice sau o subvenţie de stat decât decât societăţilor comerciale a căror structură de acţionariat este transparentă » (92% răspunsuri  « da » )
8.    să exprime « valorile coeziunii naţionale cu maghiarii ce trăiesc dincolo de graniţe » (61% răspunsuri  « da », cu obligaţii pentru toate guvernele  28% « da », fără obligaţii)
9.    să apere « diversitatea naturală a Bazinului Carpaţilor, speciile animale şi vegetale care nu trăiesc decât acolo, cele specifice ungureşti » (78% răspunsuri  « da », 17%  pentru apărarea doar a speciilor animale şi vegetale crescute/cultivate de om )
10.  « să apere bunurile publice cu o aetnţie deosebită faţă de pământurile cultivabile şi faţă de pânza de apă freatică »,  (97% răspunsuri  « da » )
11. Să facă « posibil pentru tribunale să stabilească o adevărată pedeapsă cu închisoare pe viaţă în cazurile penale de gravitate deosebită»,  (93% răspunsuri  « da » )
12. Să facă obligatorie «prezentarea în faţa Adunării naţionale a celor convocaţi la o comisie de control»,  (83% răspunsuri  « da » )

Întrebările mi se par de interes public şi cred că aceste întrebări ar trebui să fie puse şi la noi, pentru a fi apoi (eventual) incluse între modificările la constituţie. Ar putea fi puse, desigur, şi alte întrebări ce preocupă opinia publică. Nişte chestionare trimise prin poştă costă mult mai puţin decât un referendum, dar arată totuşi voinţa poporului.

Ce spuneţi?Principalele lucruri noi adoptate în constituţia ungară:

În privinţa echilibrului puterilor:
 • ·         Competenţele Curţii constituţionale au fost reduse în privinţa puterii legislative, dar extinse în privinţa puterii juridice
 • ·         Zeci de domenii aflate în legătură cu organizarea Statului , cu libertăţile fundamentale vor fi reglementate prin legi organice
 • ·         Preşedintele poate dizolva Adunarea naţională (parlamentul), dacă acesta nu adoptă bugetul înainte de sfârşitul lunii mai
 • ·         Rămâne un singur avocat al poporului
 • ·         Judecătorii şi procurorii nu vor mai lucra după vârsta legală de pensionare (62 de ani).
 • ·         Alegerea preşedintelui în maximum două tururi 

Conservatorism şi naţionalism

 • ·         Preambulul menţionează Sfânta Coroană ca simbol al continuităţii statului şi unităţii naţionale şi afirmă : «cadrele esenţiale ale vieţii noastre în comunitate sunt familia şi naţiunea, valorile fundamentale ale unităţii noastre sunt fidelitatea, credinţa şi dragostea» şi «fundamentul ţorţei comunităţii şi a demnităţii Omului este munca». Se recunoaşte «virtutea unificatoare a creştinătăţii pentru naţiunea noastră».
 • ·         «Ungaria este responsabilă pentru situaţia ungurilor ce trăiesc dincolo de frontierele ţării».
 • ·         Constituţia garantează protecţia vieţii începând de la concepere
 • ·         Căsătoria este definită ca fiind unirea dintre un bărbat şi o femeie, fiind împiedicată astfel o lege care ar permite căsătoria gay.
 • ·         A fost omisă interzicerea discriminării pe motiv de orientare sexuală
 • ·         Se introduce pedeapsa la închisoare efectiv pe viaţă (fără posibilitate de eliberare)
 • ·         Se înscrie dreptul la legitimă apărare
 • ·         Atenţie deosebită obligaţiilor cetăţenilor (impozite, apărare)
 • ·         Menţionează Academia ungară de ştiinţe şi Academia ungară de arte .

Altele

 • ·         Limitează datoria publică la 50% din PIB
 • ·         Numele oficial al ţării: Ungaria, cu precizarea că Ungaria este o republică.
 • ·         Autonomia universitară nu se aplică şi la gestiunea financiară a universităţilor
 • ·         Alegeri locale  la 5 ani
 • ·         Organismul judiciar suprem se va numi «Curie»
 • Se precizează că orice fiinţă umană are drept inviolabil la demnitate.
Ca atingeri ale demnităţii, interzise prin constituţie, sunt specificate: tortura, pedepsele umilitoare sau inumane, servitutea, comerţul cu fiinţe umane, experienţele medicale sau ştiinţifice asupra unei fiinţe umane „ fără liberul său consimţământ şi în absolută cunoştinţă de cauză”, „practicile vizând ameliorarea speciei umane, utilizarea în scop comercial a corpului uman sau a unor părţi din el, ca şi clonarea umană”

Comisia de la Veneţia şi-a dat avizul cu observaţii- menţionând unele "îngrijorări".

Un comentariu:

Anonim spunea...

Cred ca aceste puncte ar trebui sa fie incluse si in constitutia noastra. Cred ca demnitatea umana, familia, societatea, obligatiile civice, grija pentru generatiile viitoare si pentru apararea mediului natural sunt extrem de importante si ar trebui sa fie aparate prin constitutie. Asta- daca iubim aceasta tara!