duminică, 10 martie 2013

Pensie de intretinere pentru sot sau sotie dupa divort

Despăgubiri celuilalt soţ, după divorţConform noului Cod Civil


Divorţul din motive temeinice - când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.În acest caz, instanţa trebuie să constate  existenţa a trei elemente:


 • existenţa motivelor temeinice
 • existenţa raporturilor dintre soţi grav vătămate
 • imposibilitatea continuării căsătoriei 

 •  Instanţa poate pronunţa divortul din culpa exclusivă sau, (funcţie de probe), din culpa comună

  Dreptul la despăgubiri

  • Stabilirea culpei dă dreptul la despăgubiri pentru soţul considerat nevinovat.
  Soţul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soţului vinovat să îl despăgubească. Această solicitare va fi soluţionată de instanţa de tutelă prin hotărârea de divorţ.
  Soţul reclamant poate cere plata unei prestaţii “care să compenseze, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care divorţul l-ar determina în condiţiile de viaţă ale celui care o solicită”.
  Prestaţia compensatorie se poate acorda numai în cazul în care căsătoria a durat cel puţin 20 de ani.
  • Soţul care solicita prestaţia compensatorie nu poate cere şi pensia de întreţinere. Prestaţia compensatorie poate fi stabilită în bani, sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere, ori în natură, sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparţin debitorului.
  • Prestaţia compensatorie nu se va putea solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei. 
  • Se va ţine seama atât de resursele soţului care o solicită, cât şi de mijloacele celuilalt soţ din momentul divorţului, de efectele pe care le are sau le va avea lichidarea regimului matrimonial, precum şi de orice alte împrejurari previzibile de natură să le modifice, cum ar fi vârsta şi starea de sănătate a soţilor, contribuţia la creşterea copiilor minori pe care a avut-o şi urmează să o aibă fiecare soţ, pregatirea profesională sau posibilitatea de a desfăşura o activitate producătoare de venituri.
  • Cuantumul prestaţiei poate fi modificat de instanţă, proporţional cu mijloacele debitorului şi cu resursele creditorului.
  • Prestaţia va înceta prin decesul unuia dintre soţi, prin recăsătorirea soţului beneficiar sau când soţul beneficiar obţine resurse de natură să îi asigure condiţii de viaţă asemanătoare celor din timpul căsătoriei. 
  • Noul Cod Civil a introdus două categorii noi de prestaţii materiale datorate de soţul vinovat celuilalt: despagubirile pentru prejudicii morale sau materiale şi prestaţiile compensatorii. Sumele pot ajunge să-l ruineze pe soţul vinovat, neexistand limite valorice, precum în cazul pensiei de întreţinere a fostului soţ. 
  Pensie de întreţinere pentru fostul soţ
  •  pentru soţul divorţat care se afla in nevoie din cauza unei incapacităţi de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul casatoriei. 
  • Sau dacă, până la un an de la desfacerea căsătoriei, fostul soţ  păţeşte ceva, dintr-o cauză având legătură cu căsătoria
  • Cuantum maxim: un sfert din venitul net al celui obligat la plată.
  Totodată, se prevede ca aceasta întreţinere, împreună cu întreţinerea datorată copiilor, să nu depaşească jumatate din venitul net al celui obligat la plată.

  Obligaţia de întreţinere încetează prin recăsătorirea celui îndreptăţit.

  Decesul în timpul divorţului

  Dacă soţul reclamant decedează în timpul procesuluimoştenitorii săi pot continua acţiunea de divorţ, ( numai daca instanţa constată culpa exclusivă a soţului pârât). Pentru aceste cazuri, căsătoria se socoteşte desfacută la data decesului.  Niciun comentariu: