luni, 24 decembrie 2012

Se maresc sau se micsoreaza pensiile?

CREȘTE, SAU SCADE PUTEREA DE CUMPĂRARE A PENSIILOR?

Am văzut la televizor că de anul viitor pensiile se vor indexa cu 4%. Cum numărul pensionarilor a scăzut cu 2%, ei murind mai repede decât ies alte persoane la pensie ca să le ia locul, efortul financiar necesar pentru această indexare este de doar 2%.
Oricum, pensionarii așteaptă nerăbdători această indexare, dat fiind că punctul de pensie nu a mai fost indexat proporțional cu rata inflației din anul 2009.
Să vedem cum a evoluat puterea de cumpărare a pensiilor în acest timp.Punctul de pensie este acum 732,8 lei . El nu a mai fost indexat de  la sfârșitul anului 2009, când beneficiase de o indexare de  cu 2% (de la 718,4 lei). Indexarea era mai mică decât inflația pe anul 2009, deci practic pensionarilor li s-a redus atunci pensia cu 3,59% (diferența între inflație și "actualizarea" punctului de pensie din 2009). Puterea de cumpărare reală a punctului de pensie devenise  691,8 lei în 2009, prin erodarea cu inflația.
În anii următori însă, lucrurile s-au înrăutățit de la an la an pentru pensionari.
Inflația a fost în 2010 de 6,09%, în 2011 de 5,79%, în 2012 se pare că va fi 5%, iar în 2013...încă nu știm, dar putem presupune că va fi tot circa 5%.
În tot acest timp, punctul de pensie, după care se calculează pensiile, a rămas la aceeași valoare (până la sfârșitul anului 2012) : 732,8 lei.
Din cauza inflației, însă, valoarea reală a puterii de cumpărare a punctului de pensie s-a redus de la an la an proporțional cu rata inflației. Pentru că nu au fost indexări, reducerea din fiecare an s-a adăugat la reducerea din anul precedent.
La ora actuală, cei 732,8 lei  mai au o putere de cumpărare de numai 581,44 lei din 2009. Prin urmare, pensiile au fost reduse cu 20,6% față de anul 2009 !

Acum, pensionarilor li se promite o actualizare mai mică decât rata inflației din ultimul an, dar care nu acoperă decât în mică parte scăderea efectivă a pensiilor din ultimii ani.

Dacă punctul de pensie va ajunge la 762,1 lei în anul 2013, asta va însemna că pensionarii vor avea pensiile reduse "doar" cu 16,6% față de anul 2009.  Sigur, e mai mult decât nimic, dar pensionarii sunt oricum într-o situație disperată.
Există Legea Pensiilor, care prevede printre altele actualizarea anuală a punctului de pensie cu rata inflației pe anul care s-a scurs. Chiar și așa, pensionarii tot ar primi cu întârziere actualizarea respectivă și ar pierde , practic, jumătate din valoarea actualizării prin deterioararea puterii de cumpărare în răstimpul dintre efectuarea cheltuielilor lunare și actualizarea primită după 7 luni.
Dar de fapt actualizarea nu s-a făcut deloc! Pur și simplu, nu s-a respectat legea!

Această palidă ...nu știu cum să-i spun....compensare? ..de 4% nu reprezintă decât praf în ochii pensionarilor. Unde sunt ceilalți 16,6% bani din pensiile lor? Și când își vor primi înapoi sumele restante pentru anii trecuți? Dar actualizarea proporțională cu mărirea salariului real?

Prin ordonanțe de urgență, s-a stopat aplicarea legii în anul 2010. Deci s-au luat pensionarillor 6,09% din pensii, pe lângă reținerile nelegale pentru asigurări sociale. Dacă pentru acestea din urmă justiția a dispus restituirea sumelor reținute ilicit, reducerea de 6,09 % rămâne și nimeni nu vorbește despre ea!

 Dar apoi a apărut Legea 263/2010, cu aplicabilitate din 2011.


Recalculare punct de pensie

Începând cu data de 1 ianuarie 2011 sistemul public de pensii este reglementat de Legea nr. 263/2010
Reglementarea unei proceduri de stabilire a valorii punctului de pensie, şi anume:

Valoarea punctului de pensie se stabileşte prin lege.
Valoarea punctului de pensie de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi până în anul 2020,se va majora anual cu 100% rata inflaţieila care se adaugă 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, realizată pe anul precedent.
             În situaţia în care unul dintre aceşti indicatori, are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă. În situaţia în care aceşti indicatori au valori negative se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.
             Începând cu anul 2021valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea reală a salariului mediu brut, realizată pe anul precedent. Procentul din creşterea reală a salariului mediu brut, luat in considerare la majorarea anuală a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu câte 5 % în fiecare an.
             Începând cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% rata inflaţiei realizată pe anul precedent.

Rezultă că de la 1 ianuarie 2011, punctul de pensie trebuie majorat cu 6,09% (rata inflației pe 2010)+50% din creșterea reală a salariului mediu brut realizată în 2010.
Neglijând, pentru un calcul aproximativ, creșterea salariului mediu brut, înseamnă că punctul de pensie în 2011 trebuia să fie 732,8 lei x 1,0609 =777,427 lei (minim)
În continuare, de la 1 ianuarie 2012 , punctul de pensie trebuia să fie 777,427 x 1,0579 =822,44 lei
Iar de la 1 ianuarie 2013, punctul de pensie ar trebui să fie, doar luând în calcul inflația,  822,44 x 1,05= 863,56 lei (minim)

În loc de asta, se promite o actualizare parțială, ce ar duce la valoarea punctului de pensie de aproximativ 762,1 lei.

762,1/863,56= 0,88  din cât ar trebui să fie! Deci se menține o pensie redusă cu cel puțin 12% (pentru că nu am luat în calcul și creșterea salariului real mediu brut).

Update 30 ianuarie 2013:
Doamna Mariana Câmpeanu a recunoscut pe 29 ianuarie 2013, la tribuna Parlamentului, că punctul de pensie ar fi trebuit să fie acum 850 de lei, dacă ar fi fost actualizat corespuntător. 
Bun, şi dacă banii au fost reţinuţi ilegal până acum din pensii, de ce nu se revine măcar acum la valoarea corectă? 
Adică, dialogul purtat în Parlament s-a desfăşurat cam aşa (în esenţă): parlamentara din opoziţie a acuzat guvernul actual că indexează pensiile doar cu 4% în loc de valoarea reală a ratei inflaţiei +50% din creşterea salariilor, iar doamna ministru a spus: da, dar guvernele anterioare au luat mai mult pensionarilor. Deci întrecerea este: cine îi jefuieşte mai mult pe pensionari!
De fapt, însă, guvernul actual este cel care ia mai mult de la pensionari, conform graficului de mai sus, tocmai pentru că decalajul între cât ar trebui să fie puctul de pensie şi cât este el efectiv s-a mărit!

Să nu uităm că în campania electorală a actualei puteri se promisese că punctul de pensie va fi 45% din salariu mediu brut pe economie.


Salariul mediu brut pe economie a fost în 2012   =   2.117 lei.

Deci, conform cu cele promise în campanie, punctul de pensie ar trebui să fie 952,6 lei


(Câştigul salarial (salariul) mediu brut pe anul 2012 = 2.117 lei,

Salariul mediu brut pe anul 2011 = 2.022 lei,

Salariul mediu brut pe anul 2010 = 1.836 lei)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update 7.07.2013
Numărul pensionarilor continuă să scadă, ceea ce înseamnă că ei mor mai repede decât ies alte persoane la pensie. În anul 2012, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 102000 de persoane faţă de anul 2011 şi cu 188000 mii de persoane faţă de anul 2010. 
În 2012, numărul mediu de pensionari a fost de 5,487 milioane persoane. 

Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost în anul 2012 de 773 lei, mai mare cu 2,7 % faţă de anul 2011 şi cu 8,0 % faţă de anul 2010 - conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică.
Dintre pensionari, 608400 persoane beneficiază de indemnizaţie socială, (pensia socială minimă garantată), conform OUG nr. 6/2009. 
9% dintre pensionarii din sistemul asigurărilor sociale fac parte din această categorie (421500 persoane) şi 30,2 % dintre agricultorii pensionari formează cealaltă parte, de 186900 persoane, dintre beneficiarii de astfel de indemnizaţii.
Update 30.10.2013
În trimestrul al doilea din 2013, numărul mediu de pensionari a fost de 5,4 milioane, în scădere cu 80000 (-1,45%) faţă de aceeaşi perioadă din 2012, conform datelor de la INS. În acelaşi timp, pensia medie a fost de 807 lei, în creştere cu 4,9% faţă de perioada similară din 2012. Deci, o creştere ceva mai mică decât rata inflaţiei. Observăm că din această actualizare a pensiilor, o parte importantă e acoperită de scăderea numărului de pensionari. De fapt, faţă de anul 2012, creşterea pensiei medii a fost de numai 4,4% ( 807/773), sub rata inflaţiei. Rezultă deci că pensia medie reală a scăzut de fapt în 2013 cu 0,6%.
Dar noile prevederi ale guvernului nu prevăd pentru 2014 indexarea pensiilor cu rata inflaţiei, aşa cum prevede legea, ci o indexare , încă nu se ştie cu cât, doar a pensiilor foarte mici . (Dintre care fac parte în primul rând pensiile de asigurări sociale, care sunt acoperite în cea mai mare parte de la buget, nu din fondul de pensii).
Reiese deci că pensiile vor fi micşoate ca valoare reală în 2014 cu rata inflaţiei, continuându-se cu încă 3,4% scăderea continuă faţă de anul 2008. 
Scăderea valorii reale a pensiilor va ajunge la începutul anului 2014, probabil la 16,6+3,4=20% faţă de anul 2008.
---------------------------------------------------------------------------------
Update 30.10 ora 18,00
În fiecare zi, primim prin  mass media  ştiri contradictorii. După ce primul ministru anunţase că vor fi "majorate" doar pensiile mici (de fapt este vorba despre indexarea cu rata inflaţiei, nu de majorare), acum se anunţă că totuşi se va aplica legea şi pensiile vor fi indexate în 2014 cu rata inflaţiei pe anul 2013, ceea ce înseamnă totuşi că puterea de cumpărare a pensiilor va fi în continuare redusă cu circa 16,6% faţă de anul 2009. Iar prin indexarea pensiilor la sfârşitul fiecărui an şi nu în fiecare lună, pensionarii au pensiile practic reduse cu rata inflaţiei din anul respectiv de-a lungul întregului an, la sfârşitul anului beneficiază de indexare , dar aceasta începe imediat să se erodeze cu inflaţia pe anul următor, astfel încât puterea de cumpărare a pensiilor este în permanenţă redusă.
Prin urmare, nici vorbă de mărire a pensiilor. Tot ce pot spera pensionarii este ca puterea de cumpărare a pensiilor lor amărâte să nu se micşoreze prea mult.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update 29.11.2013
Ni se spune mereu că pensionarii sunt foarte numeroşi şi din acest motiv pensiile nu pot fi asigurate de către numărul mic de contribuabili la buget (salariaţi şi patroni).
De fapt, însă, din banii pensionarilor se plătesc şi "veniturile mime garantate", adică veniturile celor care nu au drept la pensie, sau au dreptul la o pensie mai mică decât acea sumă minimă pe care guvernul o asigură (luând bani de la pensionari) tuturor cetăţenilor.
Normal ar fi ca asistenţa socială să fie plătită de la bugetul statului şi nu prin micşorarea pensiilor celor care au muncit şi au cotizat zeci de ani, aşteptându-se ca statul să gestioneze corespunzător banii din cotizaţii şi să asigure din ei pensii decente celor îndrituiţi.
Micşorarea pensiilor se face pe tăcute, prin neindexarea lor cu rata inflaţiei. Iar dacă din când în când se face câte o indexare mult inferioară faţă de cât ar fi trebuit să fie, aceasta e botezată "mărire"!

Un comentariu:

Anonim spunea...

Primul ministru Ponta ne declara recent ca ar vrea sa mareasca pensiile mici, dar pentru asta ar trebui sa se renunte la principiul contributivitatii (adica pensiile sa nu mai fie proportionale cu cotizatiile depuse in timpul activitatii). Daca s-ar face asta, n-ar mai conta cat timp a cotizat fiecare, sa daca a cotizat, toata lumea ar primi o suma minima , care ar fi la bunul plac al guvernului- adca ar putea fi redusa de la an la an dupa acelasi sistem al neindexarii. Atunci la ce ar mai servi sa cotizeze cineva la sistemul de asigurari sociale? Nu reiese ca e mai bine sa lucrezi la negru , ca la urma tot pensia aceea de mizerie o vei avea? Iar din banii pe care ii dai drept cotizatie pentru pensie se dau de fapt bani celor care n-au muncit niciodata?